Hållbarhet

För oss på MTR handlar hållbarhet om så mycket mer än att minska utsläpp och effektivisera energiförbrukning. Hållbarhet är inte en del av vår verksamhet, det är vår verksamhet.

Vår vision är att länka samman och utveckla hållbara samhällen där både människor och miljö mår bra. För att det ska vara möjligt behöver visionen genomsyra hela vår organisation – oavsett om det gäller att bygga en arbetsstyrka som reflekterar samhällets mångfald där varje kompetens tas tillvara eller att helt enkelt få så många som möjligt att resa med den spårburna kollektivtrafiken. 

Vi är klimatneutrala!
På MTR har vi satt ambitiösa mål för att bidra till klimatomställningen. Vi gläds åt att vi under 2022 blev klimatneutrala. Vi fick också våra vetenskapligt baserade klimatmål godkända av Science Based Target initiative. 

Ett annat område som vi arbetar aktivt med är att bidra till en ökad inkludering i samhället. Till exempel genom att initiera och delta i lokala samverkans- och rekryteringsforum med fokus på trygghet, mångfald och inkludering. Det och mycket mer kan du ta del av i vår hållbarhetsredovisning som finns att läsa här.

För oss på MTR handlar hållbarhet om en ständig framåtrörelse. Om att aldrig nöja sig och sätta upp nya mål när vi sprungit om de existerande. Vi på MTR tar täten och fortsätter att inspirera andra samhällsaktörer varje dag.  

Policydokument
Följande policydokument vägleder oss även i vårt arbete. Här kan du ta del av vår Likabehandlingspolicy, vår Hälso- och arbetsmiljöpolicy, samt vår Kvalitets- och hållbarhetspolicy.

mtr-hållbarhet

 

Senast uppdaterad: 2024-01-31