MTR Nordic Group

Den 2 november 2009 tog MTR över driften av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Vi har sedan dess breddat verksamheten och är idag omkring 3500 medarbetare. Under resan har MTR arbetat fokuserat med att förnya upplevelsen av tågbranschen och visat att vi är en långsiktig partner med hög leveransprecision.

Agata Gruppchef i Hammarbydepån

I MTR:s regi har tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm förbättrat punktligheten rejält till rekordhöga nivåer med allt bättre service och nöjdare resenärer och MTRX har sedan flera år den punktligaste trafiken mellan Stockholm och Göteborg i jämförelse med tåg och flyg på samma sträcka. De har även sedan 2016 utsetts till att ha Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är korade till det tredje mest innovativa bolaget i Sverige enligt Svenskt Innovationsindex.

För att lyckas krävs ett strukturerat arbete inom hela verksamheten, god samverkan med externa parter, robust trafikplanering och ett stabilt fordonsunderhåll, samt engagerade kollegor som varje dag, året om bidrar i förbättringsarbetet.

Senast uppdaterad: 2024-06-16