Trygghet

Trygghetsfrågor är en central del av vår verksamhet och för oss är det viktigt att alla känner sig trygga när de rör sig i eller i närheten av våra verksamheter.

miljöbild tunnelbanan

Vi vill att hela resan från punkt A till punkt B ska upplevas som trygg. Det innebär att vi utöver att skapa en trygg miljö ombord på tågen och stationerna även samverkar med trafikhuvudmän, kommuner, polis, fastighetsägare och lokala aktörer för att närmiljöerna runt stationsområdena ska vara trygga.

Vi medverkar även i andra samverkansprojekt och sedan 2012 har vi varit samarbetspart till stiftelsen  Tryggare Sverige. Det gör att vi blir delaktiga i ett nätverk av aktörer med allt ifrån stat, kommun, näringsliv och ideella organisationer som alla har fokus på att samverka kring trygghetsrelaterade frågor. 

Säker resa med pendeltågen och tunnelbanan
Det gäller att vara uppmärksam och med fel beteende kan farliga situationer uppstå - både för dig själv och andra. Visa Kollektivkurage och ta hand om varandra i trafiken. 

Läs mer om ordningsregler i kollektivtrafiken på Mälartåg samt SL:s hemsida .

Senast uppdaterad: 2021-12-07