Trygghet

Trygghetsfrågor är en central del av vår verksamhet och för oss är det viktigt att alla känner sig trygga när de rör sig i eller i närheten av våra verksamheter.

miljöbild tunnelbanan

Det görs dagligen över en miljon resor med oss och vi vill att våra resenärer ska vara trygga hela vägen från punkt A till punkt B. Det innebär att vi utöver att skapa en trygg miljö ombord på tågen och stationerna även samverkar med trafikhuvudmän, kommuner, polis, fastighetsägare och lokala aktörer för att närmiljöerna runt stationsområdena ska vara trygga.

Den upplevda tryggheten ökar men vi är inte nöjda och jobbar varje dag med skapa tryggare miljöer.

Dagligen arbetar våra medarbetare med att ge förstklassig och kunnig service för att hjälpa otrygga resenärer, säga till vid mindre företeelser och rapportera till TryggC och polis vid behov. På vissa platser har vi dessutom extra trygghetsteam under nattetid. Dygnet runt arbetar även vår lokalvårdspersonal för att säkerställa rena och hela miljöer.

Den aktuella lägesbilden bevakas ständigt för att optimera resurser samt rapportera och följa upp händelser och insatser. Löpande görs även trygghetvandringar där otrygga platser och möjliga åtgärder identifieras.

Samverkan med trafikförvaltningen, SL och lokalsamhället är ytterligare en viktig komponent i vårt trygghetsarbete. Vi har ett tätt samarbete med TryggC och polis för att säkerställa gemensam närvaro och aktiviteter. Stationschefer utför även lokalt trygghetsarbete genom samarbete med lokala aktörer kring stationsmiljön.

Säker resa
Det gäller att vara uppmärksam och med fel beteende kan farliga situationer uppstå både för dig själv och andra. Visa Kollektivkurage och ta hand om varandra i trafiken. 

Läs mer om ordningsregler i kollektivtrafiken på SL:s hemsida .

Senast uppdaterad: 2024-07-11