MTR Tunnelbanan

Vi är ungefär 3000 tunneltågförare och ingenjörer, stationsvärdar, lokalvårdare och trafikledare som tillsammans möjliggör människors vardag och äventyr.

MTR Tunnelbana

Den spårburna trafiken är nyckeln till morgondagens hållbara städer. Varje vardag genomförs långt över en miljon resor med Stockholms tunnelbana. Det motsvarar nästan hälften av alla resor med kollektivtrafik i Stockholms län. Sedan vi 2009 fick möjligheten att ta över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har kundnöjdheten ökat år från år.

Men vi nöjer oss inte med att vara bäst i klassen på tunnelbana, vårt arbete handlar om att göra skillnad på plattformen, på tågen och i människors liv. Vi samarbetar med flera olika aktörer i Stockholm för att tunnelbanan ska vara tillgänglig för alla.

MTR och SL
SL äger och underhåller alla anläggningar som är kopplade till tunnelbanan: stationer, depåer, verkstad, strömförsörjning, signalsystem, spår och vagnar. MTR hyr utrustningen och lokalerna, samt har arbetsgivaransvar för alla som bidrar till tunnelbanedriften genom att köra trafiken, städa stationer och tåg samt informera vid trafikstörningar. MTR har som mål att ständigt utveckla verksamheten för att Stockholm ska få en tunnelbana i världsklass. 

Mer om Stockholms läns kollektivtrafik finns att läsa på SL:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-09-15