En aktiv samhällsaktör

Kollektivtrafik är av sin natur inkluderande, genom att knyta ihop samhället och möjliggöra mobilitet för fler. MTR:s kärnverksamhet främjar social hållbarhet och kan därmed ha stort positivt genomslag inom flera områden. Till exempel genom att vi engagerar oss lokalt där vi är verksamma, som vårt långvariga deltagande i Järvaveckan, eller när vi initierar och deltar i lokala samverkansforum för trygghet.

Vi tror att förändring måste börja inifrån och att vi kan göra ett positivt avtryck genom att låta vår kultur och våra arbetssätt präglas av inkludering och ömsesidig respekt. Grundläggande förutsättningar för att vara en del av samhället, så som att ta sig till sitt jobb, sina vänner och nöjen, främjas av kollektivtrafiken. När staden blir tillgänglig blir den också inkluderande.

Tillvaratagande av kompetens och mångfald
Eftersom vi är en stor organisation, innebär det att vi kan göra skillnad genom att sätta tryck på jämställdhets- och mångfaldsfrågan och utmana andra stora aktörer att också ta sitt samhällsansvar. Med så stor variation bland våra drygt 6 000 medarbetare blir vår värdering ömsesidig respekt en kompass för hur vi ska driva vår verksamhet framgångsrikt. För oss är det en självklarhet att ingen medarbetare ska diskrimineras oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation, religion, ålder eller könsöverskridande identitet.

Vi kan och vill bidra till integration
Vi både verkar i och påverkar samhället genom vår verksamhet. Miljoner människor är beroende av oss och det vi gör, varje dag. Men även vi är beroende av att många vill arbeta hos oss. Att vi representerar och förstår samhället vi verkar i är därför helt vitalt, vilket gör mångfald centralt för oss.
Det är självklart för MTR att utmana gamla invanda sätt att rekrytera, både till jobb och utbildning. För att vara så inkluderande som möjligt i våra fördomsfria rekryteringar har vi under 2022 testat att ta bort personligt brev och cv från ansökningsprocessen till vissa tjänster. I stället förlitar vi oss på kandidaternas faktiska kompetens genom olika tester för att göra vårt urval till intervjuer. Många av våra medarbetare har MTR som sin första arbetsgivare i Sverige, på så sätt möjliggör vi även integration till arbetsmarknaden. Vi har 134 olika nationaliteter inom MTR Nordic Group, något vi är stolta över och givetvis vill tillvarata.

Järvaveckan – ett forum för positiv förändring
Som en av Stockholms största privata arbetsgivare har MTR både ansvar och möjlighet att bidra till ett inkluderande samhälle. Därför är det självklart för oss att vara med på Järvaveckan. Både för att diskutera viktiga samhällsfrågor – och hitta nya medarbetare.

Läs mer om vårt deltagande i Järvaveckan här.

Senast uppdaterad: 2024-01-31