Leda utvecklingen – ett mål i sig

Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden där vi kan göra mer för att minska vår påverkan på klimatet. Som en del av vår hållbarhetsstrategi har vi valt att fokusera på att minska våra bolags klimatpåverkan genom att bland annat ta ett större grepp om energieffektivisering av depåer och tåg, ersätta samtliga tjänstefordon till fossilfria bilar och minska koldioxidutsläpp vid tjänsteresor.

Vi minskar våra utsläpp i linje med Parisavtalet
Vi har, som första operatör inom passagerartåg i Norden, fått våra högt satta mål om att minska utsläppen fram till 2025 godkända av den internationella organisationen Science Based Target Initiative (SBTi).

Målet är att minska utsläppen med 25,2 procent för både direkta och indirekta utsläpp, samt inköps-, energi- och transportrelaterade utsläpp till 2025, från basår 2019. Dessutom har vi anslutit oss till kampanjen Business Ambition 1,5 °C vilket innebär att verksamheten ska ha netto-noll utsläpp senast 2050.

Exempel på aktiviteter som initierats för att uppnå målen:

  • 100 % förnybar el i hela verksamheten (genomfört 2019) *
  • 100 % förnybart drivmedel i tjänstefordon 2023 (94,2 % 2022)
  • 50 % av våra egna verksamhetsfordon ska vara eldrivna 2025 (16 % 2022)
  • 100 % förnybart drivmedel i vår ersättningstrafik 2025 (uppnått 2022)
  • 100 % förnybart drivmedel för våra tjänsteresor med taxi 2025 (37 % 2022)
  • -15 % lägre energianvändning vilket inkluderar drivström, el till fastigheter och uppvärmning, 2025 vs 2018 (-5,1 % 2022
  • Vi ökar andelen elbilar i den egna flottan till mer än hälften av totalen till 2025

Läs mer om Science Based Targets initiative här.

Senast uppdaterad: 2024-07-03