Få fler att resa med oss

Vårt största och viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är att få fler att resa med oss. För att klara en ökad urbanisering och minska belastningen på miljön krävs ett resande som upplevs attraktivt och som utgår från resenärerna och deras behov.

attraktiva tjänster

Genom att länka ihop samhällen har vi en positiv påverkan på den sociala hållbarheten och bidrar till ökad integration, och om fler reser med oss i stället för att ta bilen minskar vi den negativa påverkan på den ekologiska hållbarheten. För att få fler att resa med oss krävs det att vi erbjuder attraktiva tjänster. Attraktiva tjänster uppnår vi bland annat genom punktlig trafik, rena, fräscha och fungerande stationer och tåg samt tillgänglig och smidig service.

Det viktigaste måttet på om vi lyckas är enkelt och tydligt: Hur nöjda är våra resenärer? Svaret är att vi lyckas väl inom flera viktiga aspekter. För tunnelbanan har vi under senaste åren till exempel levererat vår näst högsta punktlighet sedan MTR tog över 2009 och MTRX erbjuder under 2023 för sjunde året i rad det punktligaste alternativet mellan Stockholm och Göteborg. Det sätter också ribban för vårt fortsatta arbete med Mälartåg samt att utveckla Stockholms tunnelbana. Att bli ett enkelt val för våra resenärer kräver fortsatt fokus varje dag, av hela vår organisation.

Senast uppdaterad: 2024-01-31