Utbilda dig till lokförare

Ta chansen och utbilda dig till lokförare, ett varierande yrke med goda framtidsutsikter!

MTR:s Yrkeshögskoleutbildning följer branschens standard om 44 veckor heltidsstudier. MTR bedriver utbildningen med närhet till både tåg och spårmiljö och inriktningen är både av praktisk och teoretiska karaktär, vilket ger studenterna de bästa förutsättningar att lära sig yrket. För att bli antagen till utbildningen behövs godkänd gymnasieexamen med ämnena svenska, matematik och engelska samt vara 20 år fyllda vid examen. Då yrket är en säkerhetstjänst genomgår man även yrkesspecifika tester för att bli antagen, samt en läkarundersökning. 

Kursstart:

Vår sjunde Lokförarutbildning är nu pågående.

Nästa start av lokförarutbildningen är 18 september 2023 för Stockholm.

Vår första start av lokförarutbildningen i Eskilstuna är 28 augusti.

 Läs mer om vilka behörigheter som krävs och hur processen går till .

Mer information om Transportstyrelsens krav finns i föreskrifterna TSFS 2011:116, TSFS 2020:11 och TSFS 2011:61

 Ladda ner pdf om utbildningen här.

 Här hittar du svar på de vanligaste frågorna in utbildningen.

Senast uppdaterad: 2023-09-13