Är du behörig att söka?

För att kunna söka till lokförarutbildningen vid MTR yrkeshögskola måste du ha grundläggande och särskild behörighet. Du måste också genomföra tre tester med godkänt resultat, läs mer nedan.

Behörighet – vem kan ansöka?

För att du ska bli antagen till lokförarutbildningen måste du uppfylla följande behörighetskrav:

Krav 1 – Allmän behörighet till Yrkeshögskolan

Du uppfyller ett av nedan krav:

 1. Avlagt gymnasieexamen (gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning) enligt nya skollagen.
 2. Fått slutbetyg med betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng från fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från kommunal vuxenutbildning enligt föregående skollag.
 3. Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkter, t ex examens- eller avgångsbetyg från äldre svenska gymnasieformer, kommunal vuxenutbildning före 2003 samt folkhögskola.
 4. Är bosatt i Danmark, Norge, Island eller Finland och där är behörig till motsvarande utbildning

Krav 2 – Speciella krav enligt lagen om behörighet för lokförare

Du ska ha minst betyg E (alt Godkänd) i ämnena:

 1. Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (alternativt svenska A eller svenska som andraspråk A eller likvärdig utbildning).
 2. Matematik 1a, 1b eller 1c, (alternativt matematik A eller likvärdig utbildning).
 3. Engelska 5 (alternativt engelska A eller likvärdig utbildning).
 4. Om du antas genom reell kompetens eller fri kvot under krav 1 måste du ändå ha formella betyg i ovan ämnen.

Krav 3 - Speciella krav enligt lagen om behörighet för lokförare

Utöver krav 1 och 2 måste du uppfylla samtliga krav enligt nedan:

 1. I yrkespsykologisk undersökning uppfylla gällande krav på lämplighet
 2. Uppfylla fysiska och medicinska krav som säkerställs genom att en medicinsk och fysisk undersökning samt yrkespsykologiska tester (kognitiva och personlighetsmässiga faktorer) genomförs av läkare och psykologer som är godkända av Transportstyrelsen.
 3. Ha fyllt 20 år innan utbildningen slutar.

Mer information om Transportstyrelsens krav finns i föreskrifterna TSFS 2011:116, TSFS 2020:11 och TSFS 2011:61

 

Uppfyller du kraven ovan är du välkommen med din ansökan. Läs mer om processen under ”Så här går ansökningsprocessen till.” 

Senast uppdaterad: 2023-04-03