Om utbildningen

MTR Yrkeshögskola erbjuder dig en grundutbildning till lokförare belägen i Stockholm.

Utbildningen pågår under 44 veckor och motsvarar 220 YH-poäng, vilka är uppdelade på teori och praktik. Teorin läser du i skolans lokaler belägna i Älvsjö i södra Stockholm. Teori utförs under totalt  24 veckor, utspritt över året, som kompliment till praktikperioderna. Praktiken, även kallat LIA (Lärande i arbete), genomförs på olika järnvägsföretag i hela Sverige.

Vi arbetar med moderna utbildningsmetoder och IT-verktyg. Våra lärare och föreläsare är verksamma i branschen och har en lång erfarenhet. Kursliteratur och övrigt material är kostnadsfritt. Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN.

Mål 

Målet med utbildningen är att den studerande efter fullgjord utbildning skall ha kunskaper och färdigheter i enlighet med de kunskapskrav som gäller för YH-utbildning lokförare. Efter godkänd yrkeshögskoleexamen har den studerande behörighet att genomföra företagskompletterande utbildning hos järnvägsföretag som leder till att kompletterande intyg kan utfärdas.  

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper i: 

 1. Körteknik
 2. Järnvägsteknik
 3. Regler och säkerhet
 4. Infrastruktur
 5. Rullande material
 6. Farligt gods

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: 

 1. Handha förekommande teknisk utrustning kopplat till tjänstgöringen
 2. På ett säkert, komfortmässigt och energiekonomiskt sätt handha och framföra järnvägsfordon i växling, tågfärd och spärrfärd
 3. Kunna tillämpa gällande regelverk på ett ändamålsenligt sätt 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: 

 1. Framföra resandetåg
 2. Framföra godståg
 3. Framföra tåg under växling
 4. Agera tillsyningsman växling
 5. Agera tillsyningsman vid spärrfärd
 6. Agera bromsprovare
 7. Agera signalgivare vid växling
 8. Agera signalgivare vid spärrfärd
 9. Agera avgångssignalerare

Viktiga datum:

Ansökan öppnar 10:e februari 2022

Ansökan stänger 31:a mars 2022

Under processen:

 1. Information om att gå vidare till steg 1 sker löpande.
 2. Betalning för teststeg 1 skickas in senast den 12:e april
 3. Betalning för teststeg 2 skickas in senast den 28:e april
 4. Steg 2 kommer utföras i två steg, där ett test utförs under datumen 9-10:e maj 2022
 5. Går kandidat vidare till nästa steg kommer en intervju utföras under datumen 19-20:e maj 2022
 6. Antagningsbesked skickas ut 23:e juni 2022

Kursstart 5:e september 2022

Läs gärna mer om vilka behörigheter som krävs och hur ansökningsprocessen går till.

 Knapp för ansökan

 

Har du frågor? Kontakta oss på yh@mtr.se

Senast uppdaterad: 2022-02-10