Om utbildningen

MTR Yrkeshögskola erbjuder dig en grundutbildning till lokförare belägen i Stockholm.

Utbildningen innebär 220 dagars studier på heltid, vilket omräknat innebär 220 YH-poäng, uppdelat på teori och praktik. Teorin läser du i skolans lokaler belägna i Älvsjö i södra Stockholm. Teoridelen är totalt 120 dagar. Praktiken, LIA (Lärande i arbete), genomförs hos olika järnvägsföretag i hela Sverige.

Vi arbetar med moderna utbildningsmetoder och IT-verktyg. Våra lärare och föreläsare har en lång erfarenhet från branschen. Kurslitteratur och övrigt material är kostnadsfritt. Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Mål 

Målet med utbildningen är att den studerande efter fullgjord utbildning skall ha kunskaper och färdigheter i enlighet med de kunskapskrav som gäller för YH-utbildning lokförare. Efter godkänd yrkeshögskoleexamen har den studerande behörighet att genomföra företagskompletterande utbildning hos järnvägsföretag som leder till att kompletterande intyg kan utfärdas.  

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper i: 

 1. Körteknik

 2. Järnvägsteknik

 3. Regler och säkerhet

 4. Infrastruktur

 5. Rullande material

 6. Farligt gods

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: 

 1. Handha förekommande teknisk utrustning kopplat till tjänstgöringen

 2. På ett säkert, komfortmässigt och energiekonomiskt sätt handha och framföra järnvägsfordon i växling, tågfärd och spärrfärd

 3. Kunna tillämpa gällande regelverk på ett ändamålsenligt sätt 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: 

 1. Framföra resandetåg

 2. Framföra godståg

 3. Framföra tåg under växling

 4. Agera tillsyningsman växling

 5. Agera tillsyningsman vid spärrfärd

 6. Agera bromsprovare

 7. Agera signalgivare vid växling

 8. Agera signalgivare vid spärrfärd

 9. Agera avgångssignalerare

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-09-18