FAQ Lokförarutbildningen

Hur går urvalet till?

Urvalsprocessen består av flera steg. Det första är ett webbaserat problemlösningstest (test 1) som görs i direkt anslutning till ansökan under förutsättning att du uppfyller grundläggande och särskilda krav. Om du uppnår godkänd nivå på test 1, en kostnad på 750 kr som du själv står för, granskar vi din ansökan och de bifogade underlagen som styrker din grundläggande och särskilda behörighet. När granskningen är gjord hänvisas du till vår samarbetspartner för genomförande av ett yrkespsykologiskt test. Om du klarar det testet blir du anvisad till vår samarbetspartner för en hälsoundersökning. Du står själv för kostnaden av hälsoundersökningen (1 500 SEK) och MTR Nordic står för de yrkespsykologiska testerna.  (se mer under ”behörighet och urvalsprocess” för mer information)

Är urvalstesterna svåra?

Du behöver inte/kan inte träna inför testerna. Testerna undersöker i hur stor grad du besitter de förmågor som är viktiga för säkerheten i lokföraryrket och är ingenting du kan träna inför. Tänk på att vara utvilad när du gör testerna och att du befinner dig i en lugn miljö där du inte blir avbruten. Det svåra är att du i samtliga delar av urvalet ska arbeta så fort du kan utan att slarva. Det gäller att du inte bli för stressad utan har förmågan att fokusera även i en pressad situation.

Jag har inte fullständiga betyg, kan jag komma in på utbildningen?

Om du har gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, avgångsbetyg från äldre skolformer (gäller även 2 årig äldre gymnasieutbildning) eller folkhögskola är du behörig eller att du har en utländsk utbildning. Om du däremot inte har fullständiga betyg är det betydligt svårare att bli antagen. Det finns något som kallas "fri prövning", det innebär att högst 20 % av eleverna FÅR antas utan att vara formellt behöriga. Du MÅSTE för behörighet B uppfylla Transportstyrelsens krav på godkända betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. I "bestämmelserna" står det: Behörig att antas är även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Sökande med lång erfarenhet från järnvägsbranschen ges företräde.  Läs mer under Behörighetskrav / Grundläggande behörighet B (fri prövning).

Kan jag söka om jag inte har svenska gymnasiebetyg eller svenska som modersmål?

Du kan söka, men kom ihåg att du måste uppfylla de krav på grundläggande behörighet som Transportstyrelsen ställer för att du ska få ett förarbevis utfärdat. Behörigheten styrker du genom att få din gymnasieutbildning från ditt hemland bedömd av Universitets och Högskolerådet. De språkliga kraven, i svenska, är godkänt betyg i SAS 1 (alt Sv A / SAS A). Mycket av det du ska lära dig är föreskrifter, lagtexter och tekniska facktermer. Det förutsätter det att du har en mycket god läsförståelse. Du ska, utan språkliga svårigheter, föra säkerhetssamtal i järnvägsmiljö. De språkliga kraven är höga eftersom lokförarjobbet är ett säkerhetsjobb och det får inte uppstå några misstag när du läser och tillämpar en föreskrift.

Om jag redan har gjort ett urval och jobbar som exempelvis Tunnelbaneförare, måste jag då göra om urvalet?

Det är numera ett EU-krav att samtliga elever som erbjuds en utbildningsplats har fått en rekommendation i den yrkespsykologiska bedömningen. Om du redan har testats av MTR, för ett annat yrke eller en annan utbildning, kan du ibland tillgodoräkna dig delar av det urvalet. Vänd dig till MTR för ytterligare upplysningar.

Är det fysiskt tungt att vara Lokförare?

Det finns en hel del arbetsmoment som kan vara fysiskt tunga. Ett vanligt vagnskoppel väger 35 kilo. Som nybörjare kan det vara jobbigt att hantera, men med rätt teknik och genom att använda de hjälpmedel som finns är det inga problem!

Vilka egenskaper passar som lokförare?

För att trivas i rollen som lokförare så bör man gilla ett arbete som är självständigt, där man har stort ansvar med varierande arbetstider. Du har tydliga ramar och riktlinjer och ska ha en hög förmåga att hålla tider. Du ska kunna hantera oväntade situationer, med ett bibehållet lugn, och har en hög servicekänsla. Men viktigast av allt – du har alltid säkerheten i fokus!

Senast uppdaterad: 2023-02-01