Välkommen till MTR Yrkeshögskola i Stockholm och Eskilstuna

MTR Yrkeshögskola har funnits sedan 2017 och vi har utbildningar för dig som är intresserad av ett spännande yrke inom järnvägen.

MTR driver två egna yrkeshögskoleutbildningar, lokförare respektive tågtekniker. Den första lokförarutbildningen startade hösten 2017 och den första tågteknikerutbildningen startade hösten 2019. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. Utbildningarna är på heltid och är studiemedelsberättigande.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss gärna på följande e-postadress om du har frågor om utbildningen eller behöver studievägledning: yh@mtr.se

Läs svaren på de  vanligaste frågorna här.

Senast uppdaterad: 2023-03-30