Utbilda dig till tillgångsförvaltare spårfordon

Lägg grunden till en karriär inom tillgångsförvaltning! Sök MTR´s unika utbildningsprogram Tillgångsförvaltare, med inriktning spårfordon. En av marknadens mest efterfrågande kompetenser med mycket goda framtidsutsikter.

tillgångsförvaltare

 

Tillgångsförvaltning, eller Asset Management på engelska, innebär att genom ett systematiskt arbetssätt underhålla, utveckla och maximera värdet av verksamhetens viktiga och värdefulla tillgångar. Det kan vara järnvägsfordon, infrastruktur eller fastigheter.

Järnvägssystemet omfattar stora ekonomiska värden med hög samhällsnytta samt social och miljömässig betydelse. Förutom dessa omfattande värden måste tillgångarnas långa livscykel alltid beaktas, detta i kombination med den komplexitet som det innebär att styra och hantera dem.

För att maximera värdet krävs engagerade och kunniga förvaltare, en väl anpassad organisation samt tydliga mål och strategier i kombination med konkreta åtgärder. Branschen har valt att utgå från ledningssystemstandarden ISO 55000 för att bedriva arbete med spårtrafikens tillgångar.

I takt med samhällets utveckling påverkas och utvecklas även tillgångarna, vilket innebär ökad digitaliseringen av fastigheter, spårfordonen och installationer. Utveckling öppnar för nya fantastiska möjligheter genom stora informations- och datamängder samtidigt som detta medför en utmaning att analysera, förstå och se det verkliga behovet.

MTRs yrkesutbildning Tillgångsförvaltare, ger dig en unik möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och utvecklingen inom området – Läs mer och ansök.

Ladda ner pdf om utbildningen här.

Antagning till programmet:

Nu kan du söka till vår första utbildningsomgång!

Ansökan är öppen mellan 2023-12-22 - 2024-06-30

Antagningsbesked publiceras juli 2024

Utbildningsstart 2024-09-02

Kommande utbildningsterminer

HT 2024 – 12 augusti t o m 27 december 2024

VT 2025 – 7 januari t o m 27 juni 2025

HT 2025 – 11 augusti t o m 28 november 2025

Övrig info:

 Utbildningen omfattar 400 YH-poäng och genomförs på heltid under 80 veckor (ca 2 år).

Programmet omfattar 15 veckor Lärande i arbete (LIA).

  • Som studerande söker du LIA-plats på egen hand.
  • Du kan välja att göra den på din hemort eller på någon annan plats i världen, så länge LIA-platsen är relaterad till utbildningen och godkänd av oss.

30 YH studerande antas till utbildning Tillgångsförvaltare, inriktning spårfordon.

Utbildningsort Kista

De studerande är berättigade till studiemedel via CSN medan MTR står för studiematerialet.

Du bör ha en egen dator när utbildningen påbörjar.

Efter examen kan de studerande fritt välja arbetsgivare att söka till och inget krav ställs på att de arbetar inom MTR.

Utbildningen bedrivs med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan och finansieras av statsbidrag och medfinansiering från företag i branschen.

Vid frågor kontakta yh@mtr.se

Senast uppdaterad: 2023-12-19