Utbilda dig till tillgångsförvaltare spårfordon

Vill du lägga grunden till en karriär inom tillgångsförvaltning? Då ska du söka vårt unika utbildningsprogram Tillgångsförvaltare, men inriktning spårfordon. En av marknadens mest efterfrågande kompetens med ett stort framtidsfokus.

tillgångsförvaltare

Tillgångsförvaltning, vilket benämns Asset Management på engelska, innebär att underhålla och maximera värdet av företagets viktiga och värdefulla tillgångar. Det kan vara järnvägsfordon, infrastruktur eller fastigheter.

Järnvägssystemet omfattar stora ekonomiska värden som har en hög samhällsnytta, med social och miljömässig betydelse. Förutom dess omfattande värden måste tillgångarnas långa livscykel alltid beaktas, detta i kombination med den komplexitet som det innebär att i styra och hantera dem.

För att maximera värdet krävs engagerade kunniga förvaltare, en väl anpassad organisation, tydliga mål och strategier i kombination med konkreta åtgärder. För att uppnå detta har branschen har valt att utgå från ISO 55000 som en standard för att bedriva detta arbete.

I takt med samhällets utveckling påverkas samtidigt tillgångarna ständigt, det innebär att fastigheter, spårfordonen och installationer behöver bli mer och mer digitala. En utveckling som öppnar nya fantastiska möjligheter med stora datamängder samtidigt medför en utmaning att förstå och se det verkliga behovet.  

Beräknad kursstart februari 2024

Vid frågor kontakta yh@mtr.se

Senast uppdaterad: 2023-03-30