Summer Internship

Summer internship på MTR?  Varje år välkomnar vi på MTR morgondagens talanger genom summer internship. 2024 är det åttonde året i rad som vi erbjuder ett internship till ett tiotal personer som kommer hjälpa oss att identifiera nya affärer och lösningar samt utveckla, förbättra och effektivisera den befintliga verksamheten.   

Ansök till summer internship 2024 här!

”Jag fick under förra sommaren höra att MTR har ett Summer Internship som var väldigt givande och roligt. Jag kollade upp tjänsten och tyckte det lät spännande och ansökte till sommaren 2022. Sen har jag vetat ganska tidigt vad jag vill arbeta med och det är med spårbunden trafik på något sätt.

Det kändes som att projektet och arbetet jag jobbade med under sommare hade en väldigt stor betydelse för MTR, slutpresentationen vi hade för koncernledningen var väldigt bra.” säger Muzaffer Arpacik som studerar till Civilingenjör Farkostteknik, med en Master i spårfordonsteknik.

 

"En av många intressanta slutsatser jag kommit fram till i sommar är hur digitala verktyg har en stor positiv inverkan på effektiviteten i samarbetet mellan MTR och olika underleverantörer. Det har varit särskilt spännande att få vara med och pröva ett av de uppkommande systemen i en operativ miljö." säger Joel Widén som studerar till civilingenjör i teknisk fysik.

"Under min tid som summer intern fick jag vara med och ta fram en strategisk översyn för den kommande upphandlingen av tunnelbanan, E40. Jag fick även samla insikter och kunskap om marknaden i några av projekten hos MTR Tech.

Det var kul att få se hur den operativa verksamheten fungerar och hur delar som jag jobbat med på kontoret utspelar sig i verkligenheten". säger Harald Rundquist som studerar till civilingenjör i industriell ekonomi.

 

"Under sommaren har jag fått arbeta på MTR Tech för att utvärdera komfortsvarvningen av pendeltågshjulen. Jag har gjort en kvantitativ analys av hur hjulmått förändras över tid för att kunna se hur ofta komfortsvarvning är lämpligt. Den typen av studie har inte utförts tidigare och har bidragit till insikter kring slitage av hjul samt styrkor och brister i mätrutiner, vilket är relevant för att planera framtida underhållsarbete.

Det var kul, men det roligaste med sommaren på MTR var att få lära sig så mycket om tåg och att träffa så många roliga och trevliga människor!"säger Mikaela Larsson som studerar till cilviingenjör med master i teknisk mekanik."

Senast uppdaterad: 2023-11-21