Summer internship på MTR

2018-11-13 16:28

Nu har ansökningsperioden för summer internship 2020 på MTR startat. Läs också vad några av våra tidigare summer interns har gjort hos oss.

summer interns stor bild

Tävla om en plats på vårt summer internship!

Vad erbjuder vi?

  • Du kommer få pröva på varierande arbetsuppgifter inom bl.a. verksamhetsutveckling, planering, kvalité och miljö m.m.
  • En insikt i våra olika verksamheter genom ett introduktionsprogram innehållande bl.a. studiebesök.
  • Möjligheten att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken i en av Stockholms mest spännande miljöer.
  • Vara delaktig i MTRs framtida utveckling och strategiarbete framåt.
  • Delta i projekt inom våra olika verksamheter. 


Summering av tidigare summer internships

Våra summer interns har arbetat med projekt som rör olika delar av vår verksamhet och inom nästan samtliga av våra bolag. De har framförallt varit delaktiga i projekt inom affärs- och verksamhetsutveckling, men också kommunikation och säkerhet. Vissa har fått ett enda case att jobba med under hela sommaren medan andra har arbetat med flera olika projekt och uppgifter.

Li Ling studerar till civilingenjör på KTH och påbörjade sitt masterprogram i maskininlärning i höstas. Hennes uppdrag på MTR var att skapa ett proof of concept för hur rangeringen i våra depåer kan optimeras. Optimeringen utgår ifrån tunnelbanans depåer, men skulle kunna tillämpas på både pendeltågen och tunnelbanan om man väljer att vidareutveckla konceptet.

På MTR Pendeltågen fick de hjälp av Lida Wang. Hon studerar till en master i industriell ekonomi på KTH och tog under sommaren fram en lösning för att optimera vändtiderna för tågen. Hennes lösning bedömdes så direkt tillämpbar att man på MTR Pendeltågen redan idag har börjat använda sig av den i praktiken.

MTR Tech, vårt underhållsbolag, har fått hjälp av Frida Björning Engström under sommaren. Frida studerar industriell ekonomi vid Lunds Universitet och hon har under sitt internship tittat på lösningar för hur Tech ska kunna digitalisera sin verksamhet. Digitaliseringen är någonting som finns med i MTR Techs övergripande strategi och Fridas arbete under sommaren kommer att kunna användas som en del i underlaget när MTR Tech tittar på hur de bör gå tillväga framöver.

Det arbete våra interns har genomfört har hållit genomgående hög kvalitet och kan i flera fall fortsätta att användas i vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 2019-12-06