Tågtekniker

Tågbranschen är i ett spännande skede där det pågår en digitalisering med många nya tekniska lösningar och tågteknikeryrket har blivit allt mer tekniskt avancerat.

Som tågtekniker arbetar du med felsökning och underhåll av tåg. Det är ett tekniskt yrke som innebär arbete med såväl datateknik, automation som mekanik och elektronik. I yrket förekommer både långsiktigt planerat och förebyggande underhåll, som t.ex. att kontrollera säkerhetsfunktioner och akut underhåll, som t.ex. att felsöka eller byta glödlampor. I övrigt kan arbeten som exempelvis rangering, och iordningställande av tåg förekomma.

Tågtekniker är ett bristyrke där stora pensionsavgångar väntar och efterfrågan på arbetskraft är stor, men också ett yrke i en bransch som är en nyckel till framtidens hållbara samhälle. För att möta framtidens behov av tågtekniker driver vi på MTR vår egna yrkeshögskoleutbildning för tågtekniker. Läs mer om vår tågteknikerutbildning.

 

Senast uppdaterad: 2021-07-05