Ett yrke som gör skillnad

Vad gör man som tågtekniker? Och hur växlar man in på det spåret? Läs här för att ta första steget till ett yrke där du dagligen gör skillnad för hundratusentals Stockholmspendlare.

Tobias Svensk, tågtekniker

Tobias Svensk fick nys om yrket tågtekniker under en praktik i Nordens största depå för persontrafik, Hagalundsdepån i Solna.

– Jag har alltid varit intresserad av elektronik och valde Industritekniska programmet på gymnasiet som jag vet har stort fokus på ellära. Under pluggtiden fick jag upp ögonen även för programmering och när jag gjorde min praktik blev det klart för mig vad jag ville bli: tågtekniker. Han poängterar att det finns andra vägar in i yrket än gymnasiet, till exempel tågteknikerutbildningen på MTR Yrkeshögskola.

I Norsborgsdepån jobbar personal dygnet runt på alla årets dagar.

– Hur en dag ser ut beror helt på vad som hänt på tidigare skift, vad som händer under mitt skift och vad som är planerat underhåll. Vi växlar mellan att utföra regelbundet underhåll och hantera det som är akut.

I det planerade underhållet ingår till exempel att byta olja, kontrollera tjocklek på bromsar och kontrollera säkerhetsfunktioner. I det mer akuta underhållet kan det istället handla om att byta glödlampor och felsöka. Sanering och städning ingår inte i arbetet utan det är andra personer som ansvarar för.

Tobias Svensk samarbetar med flera yrkesroller, till exempel rangerare som förflyttar vagnar, kopplar ihop tåg och kör tåg mellan verkstad och uppställningshall, klottersanerare och tunneltågförare. Den som har en arbetsledarroll är även i tät dialog med trafikledningen. En tågtekniker ansvarar för att tågen är hela och trafiksäkra så att det är säkert för resenärerna att färdas med tåget.

– Det är oerhört viktigt att alltid hålla högsta kvalitet i det vi gör. Vi måste helt enkelt göra vårt yttersta för att undvika att det uppstår problem i trafiken som kan komma att påverka resenärernas vardag på ett negativt sätt, säger han. 

Senast uppdaterad: 2022-01-15