Ett yrke som gör skillnad

Vad gör man som tågtekniker? Och hur växlar man in på det spåret? Läs här för att ta första steget till ett yrke där du dagligen gör skillnad för hundratusentals Stockholmspendlare.

Tobias Svensk, tågtekniker

Tobias Svensk fick nys om yrket tågtekniker under en praktik i Nordens största depå för persontrafik, Hagalundsdepån i Solna.

– Jag har alltid varit intresserad av elektronik och valde Industritekniska programmet på gymnasiet som jag vet har stort fokus på ellära. Under pluggtiden fick jag upp ögonen även för programmering och när jag gjorde min praktik blev det klart för mig vad jag ville bli: tågtekniker. Han poängterar att det finns andra vägar in i yrket än gymnasiet, till exempel tågteknikerutbildningen på MTR Yrkeshögskola.

I Norsborgsdepån jobbar personal dygnet runt på alla årets dagar.

– Hur en dag ser ut beror helt på vad som hänt på tidigare skift, vad som händer under mitt skift och vad som är planerat underhåll. Vi växlar mellan att utföra regelbundet underhåll och hantera det som är akut.

I det planerade underhållet ingår till exempel att byta olja, kontrollera tjocklek på bromsar och kontrollera säkerhetsfunktioner. I det mer akuta underhållet kan det istället handla om att byta glödlampor och felsöka. Sanering och städning ingår inte i arbetet utan det är andra personer som ansvarar för.

Tobias Svensk samarbetar med flera yrkesroller, till exempel rangerare som förflyttar vagnar, kopplar ihop tåg och kör tåg mellan verkstad och uppställningshall, klottersanerare och tunneltågförare. Den som har en arbetsledarroll är även i tät dialog med trafikledningen. En tågtekniker ansvarar för att tågen är hela och trafiksäkra så att det är säkert för resenärerna att färdas med tåget.

– Det är oerhört viktigt att alltid hålla högsta kvalitet i det vi gör. Vi måste helt enkelt göra vårt yttersta för att undvika att det uppstår problem i trafiken som kan komma att påverka resenärernas vardag på ett negativt sätt, säger han. 

Fakta om MTR:s Yrkeshögskoleutbildningar
MTR:s Yrkeshögskoleutbildning följer branschens standard om 60 veckor heltidsstudier. MTR kommer att bedriva utbildningen i lokaler som ligger nära eller i direkt anslutning till våra depåer i Stockholmsområdet med stöd från flera partners i branschen. Utbildningen har fokus på moderna fordonssystem, underhåll och utredningsmetodik och ger studenterna nödvändiga kunskaper inom vanligt förekommande områden inom verkstad och depå. Förutom kunskaper i matematik, svenska och engelska är grundläggande ellära, alternativt motsvarande teknisk erfarenhet eller utbildning en nödvändighet. Då yrket innebär arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten kräver Trafikverket en godkänd hälsoundersökning tidigast 6 månader innan utbildningsstart.

  • Utbildningen omfattar 300 YH-poäng och genomförs på heltid under 60 veckor (1,5 år)
  • 25 elever antas till MTR:s tågteknikerutbildningen
  • Ansökan öppnar februari 2020
  • Kursstart Hösten 2020
  • Utbildningen bedrivs med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan och finansieras av statsbidrag och medfinansiering från företag i branschen.
  • Eleverna är berättigade till studiemedel via CSN medan MTR står för studiematerialet.
  • Efter examen kan eleverna fritt välja arbetsgivare att söka till och inget krav ställs på att de arbetar inom MTR.

Senast uppdaterad: 2021-07-05