Våra depåer

Vi driver sex depåer på tunnelbanans alla linjer. Fem av dem är så kallade trafikdepåer och en av depåerna är en verkstad som är specialiserad på att reparera och underhålla vagnarnas olika komponenter.

Depå Rissne

Till de så kallade trafikdepåerna åker tunnelbanans tåg in för att städas, underhållas och säkras innan de går ut i trafik. Depåerna är i drift dygnet runt, alla dagar om året.  Den sjätte depån, Hammarbydepån, är en komponentverkstad där tågens delar underhålls och repareras. 

En av de fem trafikdepåerna är den nybyggda Norsborgsdepån, där det mestadels görs förberedelser inför trafikstarten av tunnelbanans nya C30-fordon.

Nedan hittar du adresser till alla våra depåer:

 

Nybodadepån
Tellusborgsvägen 30, 126 33 Hägersten

Norsborgsdepån
Hallundavägen 45,  145 64 Norsborg

Högdalsdepån
Kvicksundsvägen 14, 124 59 Bandhagen

Rissnedepån
Rissneleden 100, 174 57 Sundbyberg

Vällingbydepån
Jämtlandsgatan 66, 162 60 Vällingby

Hammarbydepån
Fyrvaktarkroken 11 B-E, 121 32 Enskededalen

Senast uppdaterad: 2019-08-17