Vårt tunnelbaneuppdrag

MTR Techs största kund är SL inom ramen för MTR:s helhetsuppdrag för driften av tunnelbanan i Stockholm. MTR Tech ansvarar för att leverera rätt antal beställda tåg, i rätt tid. Detta innebär att vi förvaltar, underhåller och städar tunnelbanevagnarna och ser till att de är säkra, hela och rena, under hela trafikdygnet.

C20 på tåglyft i Nyboda

Arbetet utförs i SL:s depåer som MTR hyr. Trafikdepåerna är i drift dygnet runt, alla dagar om året. Under nätterna städas och underhålls vagnarna innan de tar morgonresenärerna till skolan eller jobbet. På dagarna sker det förebyggande underhållet, moderniseringar och reparationer på vagnarna. Det förebyggande underhållet förlänger livslängden på vagnarna och kan innebära utbyten av delar som förslits över tid. Allt förebyggande underhåll utförs med förutbestämda intervaller för att vår tunnelbana ska vara säker att åka med.

Senast uppdaterad: 2019-08-17