MTR Mälartåg

Tillsammans med vår uppdragsgivare Mälardalstrafik (som ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland) vill vi på MTR Mälartåg utveckla framtidens Mälardalen och bidra med det vi är bäst på: att skapa en attraktiv kollektivtrafik för ett hållbart samhälle.

 

MTR Mälartåg består av cirka 450 medarbetare (till stor del tågvärdar och lokförare) och har stationeringsorter i Stockholm, Linköping, Hallsberg, Eskilstuna, Västerås, Uppsala och Gävle.

 

Uppdraget omfattar trafikdrift, ombordpersonal, driftledning, trafikplanering, trafikinformation, fordonsunderhåll, fordonsstäd, hittegods och ersättningstrafik. 

 

Uppdraget omfattar sträckorna:

- Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala

- Norrköping – Nyköping – Stockholm

- Hallsberg – Katrineholm – Stockholm

- Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Linköping

- Uppsala – Gävle

Senast uppdaterad: 2022-09-15