Vi träffar Julia som gjort en resa från tågvärd till lokförare

2023-10-11 13:03

Järnväg och kollektivtrafik är en framtidsbransch om man lyssnar på politiker, experter och resenärer som i allt större utsträckning söker ett hållbart sätt att resa. Men för att kunna möta den ökade efterfrågan behöver vi bygga kompetens inom järnvägen. Bland annat genom att utbilda fler lokförare. En som precis klarat sin lokförarexamen är Julia Törner och vi passade på att ställa några frågor om hur hon ser på sin utbildning, rollen som lokförare och steget från sin tidigare roll som tågvärd.

Lokförare
Lokförare

Innan Julia påbörjade sin utbildning till lokförare arbetade hon som tågvärd inom pendeltågen i nästan 6 år. Innan dess kom hon från ett helt annat område. Nämligen hästar och spannmål men efter att beslutat att hålla sitt stora intresse för hästar enbart som en hobby så såg hon sig om efter ett annat jobb. Hon hade ingen direkt koppling till järnvägen innan, men kände en person som jobbade som tågvärd som hon tyckte lät som ett intressant yrke, vilket gjorde att hon sökte dit.

 Sen kom den 15 juni 2021 och trafiknämnden i region Stockholms beslut om att förändra bemanningen på pendeltågen och möjliggöra för lokföraren att övervaka resenärsutbytet. Det innebar att rollen som tågvärd skulle försvinna.

 – Beskedet kom som en chock. Det var mycket känslor kring det, inte bara just då för stunden utan ända fram tills jag blev omplacerad. Det var mycket oro kring hur framtiden med min jobbsituation skulle se ut, säger Julia.

 Som en del i att omhänderta den kompetens som fanns inom tågvärdskollektivet så skulle alla berörda tågvärdar bli erbjudna en ny roll inom MTR. Det fanns flera roller att söka som till exempel tågvärd på Mälartåg, tunneltågförare och stationsvärd. Ett av alternativen var också att gå MTRs interna lokförarutbildning där alla som läser får utbildningslön.  

 – Anledningen till att jag sökte lokförarutbildning var att det fanns med som alternativ på intresseanmälan för omplacering och jag har haft tankar på lokföraryrket ibland när jag var tågvärd och kollegor som peppat mig till att jag borde bli lokförare, säger Julia om sitt beslut.

Höga antagningskrav till en lång och gedigen utbildning
Det är höga antagningskrav för att bli antagen på utbildningen till lokförare. Cirka 700 söker varje utbildning och en klass består av cirka 30 elever. Men att en före detta tågvärd skulle ha haft en tydlig fördel tror inte Julia.

 – Antagningsproven var inte direkt järnvägsrelaterade tycker jag. Och vissa var lätta och vissa klurigare. Det var psykologintervjun som hade en del frågor som var relaterade till arbetet och där kunde jag prata och ge exempel på situationer från min roll som tågvärd. 

 I den klass som Julia gick i var det 24 före detta tågvärdar. Men det fanns även de som inte hade någon erfarenhet från järnväg alls i klassen. Utbildningen till lokförare är på cirka 44 veckor och blandar teori och praktik. Och för att en lokföraraspirant ska kunna examineras behöver hen, förutom teoretiska delar, ta sig igenom tre block med LIA (Lärande i arbetet). De bygger på att som elev få åka med en handledare och få möjligheten att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken och ställa frågor till en erfaren lokförare.

 – LIA-perioderna gillade jag allra mest. Kul att få komma ut i verkligheten och köra tåg men också få bättre förståelse för all teori när man får tillsätta det i praktiken. Det var även bra att man skiftade mellan teori och praktik i flera delar, säger Julia.

 Till alla nyfikna - sök till lokförarutbildningen!
Målet med att utbilda så många är att de ska bli klara och kunna komma ut i trafik och bidra till att skapa en stabil och bra tågtrafik. Satsningen som påbörjades under hösten 2022 börjar nu ge resultat och allt fler gör som Julia och blir klara med sin examination.  

 – Det känns väldigt kul och skönt att ha blivit examinerad och fått börja köra själv. Att ha ansvaret för så stora fordon och många resenärer är en häftig känsla. De kommande åren kommer fortfarande vara lärorika för mig. Jag har nu efter utbildningen fått större inblick i vad yrket som lokförare innebär, till exempel hur mycket ansvar och säkerhet man behöver tänka på och hur mycket kunskap kring regler man behöver för olika trafikverksamheter. 

 Att Julia nu blivit klar med sin utbildning och är ute och kör pendeltåg är otroligt viktigt för MTR och för regionen. Och till alla andra både som tycker det låter som en intressant, och viktig, resa vill vi lämna er med Julias sista uppmaning  

 – Ta tag i nyfikenheten och sök till lokförarutbildningen! 

Läs mer om våra utbildningar här.

Senast uppdaterad: 2023-10-11