Sveriges företag behöver bli en del av klimatkampen – MTR är redo att ta täten

2021-11-03 13:22

Just nu pågår FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow där över 100 världsledare deltar. Ett möte som kallats avgörande för Parisavtalet. För MTR, som är den första aktören i Sverige inom passagerartransport som förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet, är det en självklarhet att näringslivet måste bidra i omställningen.

hållbarhet

Anders Hållberg, Sustainability and Operational Excellence Director på MTR Nordic Group, berättar varför han vill se ett större engagemang från näringslivet när det kommer till att minska klimatpåverkan.

Hur kommer det sig att MTR vill se ett större klimatåtagande bland företag?

Vi befinner oss i en klimatkris. Nya rapporter som forskare presenterat visar att även om utsläppen upphör omedelbart kommer uppvärmningen att fortsätta fram till 2050. Vi har väldigt lite tid på oss att genomföra de åtgärder som krävs för att ha en chans att nå Parisavtalets mål.

Varför är det viktigt att få fler företag att engagera sig?

Flera företag har idag större klimatavtryck än enskilda länder. Det är därför viktigt att vi företag tar upp kampen mot klimatomställningen och minskar våra utsläpp. När vi som företag visar att vi vill vara en del av klimatkampen blir det lättare för nationella politiker att förbinda sig till en snabbare omställning. Det är också strategiskt viktigt för företag att engagera sig i frågan för sin egen konkurrenssituation. Vi tror att företag som tidigt ställer om sin verksamhet kommer att ha klara konkurrensfördelar i den fossilfria framtid som kommer.

MTR har gått med i Science Based Targets Initiative (SBTI) och är därigenom med i FN:s kampanj Race to Zero. Vad innebär det?

Förra året lanserade FN och Storbritannien kampanjen Race to Zero för att öka åtagandet till Parisavtalet. Race to Zero är ett paraplyinitiativ som samlar flera initiativ som alla uppfyller FN:s strikta krav om beräkning av utsläpp, målsättning, åtgärdsplanering samt transparens.

För företag finns det nio initiativ, däribland SBTI, som är ackrediterade och därmed kräver att anslutna företag ska (1) sätta mål för utsläppsminskningar på kort och lång sikt i linje med 1,5 gradersmålet, (2) planera för hur dessa mål ska nås, (3) agera i linje med denna plan och (4) publicera deras framdrift löpande.

Vad gör MTR just nu när det kommer till att minska sin klimatpåverkan?

Som en del av vår hållbarhetsstrategi har vi valt att fokusera på att minska våra bolags klimatpåverkan genom att bland annat ta ett större grepp om energieffektivisering av depåer, pendeltågsstationer och tåg, ersätta samtliga tjänstefordon till fossilfria bilar och minska koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. Sedan jobbar vi även aktivt med att påverka våra leverantörer att sätta klimatmål som är i linje med Parisavtalet.

Vi gör otroligt mycket bra saker och det är något vi ska vara stolta över. Nu ska vi inspirera fler till att göra mer!

Senast uppdaterad: 2021-11-04