Så blir det rättsliga efterspelet efter den vilda strejken inom pendeltågen i Stockholm den 17–19 april 2023

2023-09-27 11:50

MTR har beslutat att återkalla stämningsansökan mot merparten av de lokförare anställda inom MTR Pendeltågen som deltog i den olovliga stridsåtgärden, så kallad vild strejk, den 17-19 april 2023. Detta för att kunna upprätthålla en god pendeltågstrafik även de dagar som förhandlingarna i Arbetsdomstolen pågår.

Två pendeltåg möts

Under tre dagar i april gick dryga 100 lokförare anställda inom MTR Pendeltågen ut i en vild strejk där de uteblev från arbetet. Detta ledde till stora problem för resenärerna, med inställda pendeltåg och reducerad trafik. Som del av den efterföljande rättsprocessen har de som ingick i den så kallade vilda strejken kallats till en förberedande förhandling i Arbetsdomstolen på fredag den 29 september. Den följs sedan av en huvudförhandling.

Att dryga 100 lokförare som deltagit i den vilda strejken skulle ha infunnit sig samtidigt i Arbetsdomstolen hade inneburit att pendeltågstrafiken inte skulle kunna upprätthållas. För att inte pendeltågsresenärerna ska drabbas av inställda avgångar på grund av den rättsliga processen, har MTR och Almega Tågföretagen nu återkallat stämningsansökan mot merparten av dessa lokförare så att de i stället kan köra pendeltågen.

Stämningen kvarstår mot endast ett tiotal, slumpvis utvalda, lokförare som deltog vid den olovliga stridsåtgärden och som inte schemalagts för tjänstgöring när förhandlingen i Arbetsdomstolen pågår. På detta sätt kan saken prövas i Arbetsdomstolen, samtidigt som det viktiga trafikuppdraget upprätthålls mot resenärerna.

- För oss är det viktigt att upprätthålla den svenska modellen och hedra rådande avtal. Därför vill vi att Arbetsdomstolen ska få döma i frågan. Samtidigt har vi ett stort ansvar mot våra pendeltågsresenärer och för att de inte ska drabbas av den rättsliga processen, varför vi har tagit beslutet att släppa majoriteten av stämningarna, säger Joakim Sundh, vd för MTR Pendeltågen.

Vild strejk – förbjudet enligt lag
I Sverige är vilda strejker mycket ovanliga. En medarbetare som deltar i en sådan är olovligt frånvarande från sitt arbete och kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. Enligt svensk lag är det inte tillåtet att gå ut i strejk om det finns ett rådande kollektivavtal, vilket det alltså gör i detta fall. Aktionen den 17-19 april var heller inte sanktionerad av de fackliga förbunden.

Den otillåtna stridsåtgärden som sträckte sig över tre dagar drabbade de cirka 460 000 dagliga pendeltågsresenärerna genom inställda avgångar och reducerad trafik, och den samhällsekonomiska kostnaden bedöms vara cirka 300 miljoner kronor.

En av de största förändringarna inom pendeltågstrafiken i modern tid

Den så kallade vilda strejken skedde i samband med att en av de största förändringarna inom pendeltågen i modern tid genomfördes. Den 15 juni 2021 beslutade Trafiknämnden om en modernisering av pendeltågen, vilket innebär att ny teknik i form av kameror installeras på tågen. Kamerorna har för avsikt att göra det möjligt för lokförarna att utföra en säker dörrstängning från förarhytten och ersätta tågvärdsrollen med andra lösningar.

MTR har på uppdrag av Trafikförvaltningen nu genomfört den förändringen samt erbjudit alla tågvärdar nya roller inom organisationen. Från och med oktober kommer alla tågvärdar att ha gått över till sina nya befattningar.

Under perioden februari-juni i år har pendeltågen i Stockholm haft lägst antal säkerhetshändelser sedan driften av pendeltågen togs över i december 2016.

Här finns mer information kring hur MTR arbetat med säkerheten och lokförarnas arbetsmiljö under moderniseringsprojektet.

Almega om den svenska modellen

Genom att följa upp händelserna i samband med den vilda strejken i en rättslig process vill vi försvara och värna om den svenska modellen. Att säkerställa att kollektivavtal och överenskommelser följs är mycket viktigt för att ha en trygg och förutsägbar arbetsmarknad både för arbetsgivare och arbetstagare.

Vilda strejker hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser nu fram emot ett domslut som bekräftar det.

Senast uppdaterad: 2023-09-27