MTR startar flera nya lokförarutbildningar - med lön under utbildningstiden

2022-07-08 09:00

Bristen på lokförare är ett stort problem för tågbranschen och att komma till rätta med det är viktigt för att få fler att välja att resa med tåg.

Lokförare

 Att utbilda nya lokförare bör prioriteras högt  och eftersom de utbildningar som normalt tillhandahålls inte bedöms räcka för att tillfredsställa behovet av nya lokförare har MTR valt att starta flera egna utbildningar.

Inom ramen för Yrkeshögskolan har MTR sedan tidigare lokförarutbildning, och nästa startar den 2 september med 30 elever. MTR har lämnat in en ansökan om ytterligare en likadan utbildning som vi hoppas få godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan inom kort.

De lokförare som utbildas på Yrkeshögskolan kan efter avklarad utbildning välja att jobba på MTR eller på något annat bolag.

Men eftersom bedömningen är att det inte kommer att räcka har MTR alltså även valt att starta utbildningar helt i egen regi. De som blir antagna till den utbildningen blir anställd av MTR med utbildningslön, och när de är klara får de lön enligt kollektivavtal för lokförare. De förbinder sig att arbeta inom MTR under en tvåårsperiod.

Det är fortfarande möjligt att ansöka till nästa utbildning, sista ansökningsdag är den 13 juli, och kursen startar den 3 oktober. Läs mer om kursen här.

Ytterligare en likadan utbildning kommer att startas i december, och på båda dessa antas 30 elever, vilket gör att vi totalt under hösten startar lokförarutbildningar för närmare 100 personer.

”Vi, som många andra inom järnvägssverige, har märkt av att det är ont om lokförare. Vi rekryterar aktivt av de som finns och från början av 2021 tills nu har det börjat 363 nya lokförare hos oss. Men de räcker inte och därför har vi nu tagit det här initiativet”, säger Joakim Sundh som är vd på MTR Pendeltågen.

Senast uppdaterad: 2022-07-08