MTR släpper hållbarhetsredovisning för 2022 – nu klimatneutrala 

2023-07-05 11:04

Idag släpper MTR Nordic Group sin hållbarhetsredovisning för år 2022. Klimatneutralitet, rekordår för tunnelbanan och rekryteringsrekord under Järvaveckan – MTR fortsätter att visa vägen i sitt arbete i att bidra till en positiv klimatutveckling och att få fler människor att resa hållbart.

hållbarhetsredovisning

2022 blev en viktig milstolpe för MTR Nordic Group, en av Stockholms största privata arbetsgivare med över 6 000 medarbetare, då verksamheten blev klimatneutral. Det är också året då MTR som första nordiska operatör för passagerartåg fått sina vetenskapligt baserade utsläppsreducerande mål godkända av Science Based Target initiative i enlighet med Parisavtalet.

MTR:s största möjlighet till direkt positiv klimatpåverkan är att bidra till att allt fler väljer att resa kollektivt, i stället för att ta bilen eller flyget. Då krävs det att vara det bästa alternativet i resenärers vardag och leverera trygghet, punktlighet och kvalitet under hela deras resa. Som MTRX, som för sjätte året i rad hade nöjdast resenärer bland alla tågbolag enligt Svenskt Kvalitetsindex. Och som MTR Tunnelbanan, där kundnöjdheten i mars nådde en rekordnivå på 89 %. 

– För oss handlar hållbarhet också om att bidra till ett välmående samhälle. Vi engagerar oss lokalt, exempelvis genom vårt återkommande deltagande på Järvaveckan. Vårt deltagande förra året resulterade i hela 266 arbetsintervjuer på plats och 57 nya medarbetare. Med vår storlek och vårt genomslag i samhället kan vi bidra på många sätt. Vi tror på att ha medarbetare som reflekterar samhällets mångfald där varje kompetens tas tillvara, säger Henrik Dahlin, vd MTR Nordic.

Andra viktiga initiativ under 2022 var bland annat fokus på att trappa upp satsningar för att locka fler till lokföraryrket, för att komma till bukt med den nationella lokförarbristen. Under hösten lanserade MTR därför en helt ny lokförarutbildning som kommer att resultera i 100 nya lokförare under 2023.

Hållbarhetsredovisningen kan du läsa i sin helhet här.

Senast uppdaterad: 2023-07-05