MTR och Mind i samarbete mot psykisk ohälsa

2016-11-14 10:11

Den 19 november anordnar den ideella föreningen Mind en stödkonsert i Katarina kyrka i Stockholm för att samla in medel till Minds viktiga arbete för psykisk hälsa och förebyggande av självmord.

MTR har valt att stödja evenemanget. Ställningstagandet är ett led i företagets riktlinjer i arbetet med social hållbarhet, som syftar till att, genom lokala samarbeten och aktiviteter, stödja och utveckla det samhälle där MTR är verksamma.

Vi verkar i en miljö där de yttersta effekterna av psykisk ohälsa kan bli väldigt påtaglig. Vi utbildar vår servicepersonal i suicidpreventivt arbete och försöker ständigt förbättra våra kunskaper inom området för att kunna verka förebyggande. Minds arbete är otroligt viktigt och vi hoppas att konserten i Katarina kyrka både blir välbesökt och uppmärksammad så det leder till ytterligare medel till deras viktiga verksamhet, säger Bengt Carlsson, Säkerhetsdirektör MTR Nordic.

Pengarna som samlas in vid konserten går till Minds stödverksamhet för psykisk hälsa, bland annat deras telefon- och chattlinje för självmordsbenägna som är öppen dygnet runt och bemannas av volontärer.

Ett viktigt syfte med konserten är också ökad öppenhet om ämnet psykisk ohälsa och självmord. Vid evenemanget i Katarina kyrka medverkar bland annat Melinda Kinnaman, Stefan Sauk, Mikael Rickfors, Vibafemba, Riltons vänner, Staffan Hellstrand, Sofie Livebrant, Erik Linder, Minds ordförande Lina Axelsson Kihlblom, med flera. Gemensamt för flera av de medverkande i evenemanget är att de har personlig erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa och effekterna av den.

Var: Katarina Kyrka

När: den 19 november 2016 kl 19.00

Entréavgift: 160 kr

Biljetter finns att köpa via Ticketmaster.

Mer information om Mind och konserten.

Läs mer om MTR:s sociala hållbarhetsarbete.

Senast uppdaterad: 2019-12-06