Social hållbarhet i praktiken

MTR är Stockholms tredje största privata arbetsgivare. Det innebär att vi både har ett stort ansvar och stora möjligheter att bidra till social hållbarhet i de samhällen där vi verkar. För oss handlar det om att ha ett framskjutet internt arbete inom jämställdhet och mångfald men också att bidra till ökad integration, mångfald och trygghet i lokalsamhället. Här nere kan du läsa mer om några av de projekt vi initierat eller stöttar för att nå vår vision om att utveckla och länka samman hållbara samhällen.

My Dream Now
Sedan 2015 samarbetar MTR med My Dream Now, en organisation som arbetar för samverkan mellan arbetsliv och skola. Samarbetet innebär att frivilliga klasscoacher från olika företag inspirerar elever att se sina möjligheter och hitta vägar till framtida jobb. 

Här kan du läsa mer om vårt samarbete med My Dream Now.

Human Bridge
MTR ansvarar för hittegodsavdelningen för all kollektivtrafik inom Stockholms län. I de fall vi inte hittat ägaren till de borttappade sakerna skänks de till Human Bridge  för att användas till internationellt bistånd.

Stockholms Stadsmission
Varje dag träffar medarbetare inom MTR många av de mest utsatta bland stadens invånare – samma människor som Stockholms Stadsmission gör skillnad för genom både akuta insatser och långsiktigt arbete. Sedan 2011 stödjer MTR därför Stockholms Stadsmissions verksamhet. Det yttrar sig bland annat genom att MTR årligen skänker stockholmarnas borttappade kontanter som inkommit till Hittegodsavdelningen men aldrig hämtats ut till just Stockholms Stadsmission. MTR skänker också återbäringen av icke uthämtad elektronik (telefoner, datorer och surfplattor) som återvunnits. Dessutom har medarbetarna också möjlighet att efterskänka julgåvan till organisationen.

Under 2018 skänktes drygt 170 000 kronor till Stockholms Stadsmission. Sedan starten för samarbetet har organisationen tagit emot totalt ca 1,1 miljoner kronor.​

Blodcentralen
Spårbunden trafik är som ett blodomlopp. Om vi tar tunnelbanan som ett exempel så kan man säga att den utgör pulsådern i Stockholms kollektivtrafik. Därför faller sig ett samarbete med Blodcentralen naturligt. MTR och Blodcentralen samarbetar på olika sätt, för att uppmärksamma möjligheten att lämna blod både internt för våra medarbetare och externt för våra resenärer och kunder.  deltar också årligen i Blodomloppet för samma ändamål. 

Trygghetsarbete
MTR arbetar för trygga och säkra resor med tunnelbana och pendeltåg, tillgängliga för alla. Vi initierar dels egna trygghetsvandringar för att kartlägga tryggheten inom tunnelbanan, pendeltågen och dess närområden. Dessa arrangerar vi i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige, SL och Polisen. Vi engagerar oss också i trygghetssamarbeten arrangerade av andra aktörer inom Stockholm, exempelvis de olika stadsdelarna, Polisen, fastighetsägare, lokala företagare och organisationer såsom Tryggare Sverige.

Järvaveckan
Järvaveckan är en viktig mötesplats för medborgare, myndigheter, politiker, organisationer, föreningar och företag där social hållbarhet är ett centralt tema. Vi har sedan flera år ett stort engagemang under Järvaveckan eftersom vi vill visa att företag är en viktig del i att skapa ett socialt hållbart samhälle. En central del för oss under Järvaveckan är vårt rekryteringsevent där vi under 2019 genomförde 320 speedintervjuer.

Skolinformatörer
Skolinformation är en del av vårt uppdragsavtal med SL men även en viktig del av vårt och SL:s proaktiva och långsiktiga trygghets- och säkerhetsarbete. Vi träffar elever från årskurs 3 till 5 och informerar om trygghet och säkerhet och hur man ska bete sig i trafiken. Under 2019 testas ett nytt koncept där vi utbildar eleverna på plats vid närmaste tunnelbanestation istället för i klassrummet. På så sätt tror vi att det blir både lättare att ta till sig informationen och roligare för eleverna. Det handlar mycket om att bygga en tidig relation med dagens och morgondagens resenärer.Skolinformatörerna ingår också som en del av vårt arbete med FN:s barnkonvention.

 

Senast uppdaterad: 2019-10-03