MTR först med att publicera sin hållbarhetsredovisning som ljudbok

2022-06-30 12:30

I dag släpper MTR Nordic årets hållbarhetsredovisning ”Här för att aldrig stanna” – som första företag publicerar man den både som pdf och som ljudbok, där några av företagets medarbetare medverkar som uppläsare.

Omslag ljudbok

Varje dag reser 1,7 miljoner personer med MTR och med 6000 anställda med över 100 nationaliteter har man ett stort genomslag i svensk hållbarhet, såväl när det gäller miljö och klimat som socialt.

“Ju fler vi kan locka att åka kollektivt desto hållbarare blir samhället. Det är en enkel ekvation men ett svårt jobb som utförs dagligen av alla våra fantastiska medarbetare. Vi jobbar hela tiden för att göra tåget och kollektivtrafiken till ett mer attraktivt alternativ, med större trygghet, bättre kvalitet, punktlighet och service”, säger Henrik Dahlin, vd MTR Nordic.

Den fullständiga hållbarhetsredovisningen finns som vanligt att ladda ner som pdf, men i år kompletterar MTR Nordic med en ljudbok, för att tillgängliggöra den för fler. I ljudboken presenterar några av företagets medarbetare en kortad version, indelad i kapitel och mer lättillgänglig.

“Sättet att berätta om och redovisa hållbarhetsarbete har varit ganska statiskt och svårtillgängligt för de som inte är insatta och vill dyka ner i en 100-sidig pdf. För att tillgängliggöra vårt hållbarhetsarbete för fler har vi, tillsammans med reklambyrån Ruth, valt att också ta fram en ljudbok. Att det skulle vara anställda från olika delar av vår verksamhet som läste in kändes självklart. Hållbarhet är ingen skrivbordsprodukt, den kommer till ute i verksamheten”, säger Julia Valentin, Head of Communications MTR Nordic.

Hållbarhetsredovisningen från MTR Nordic, “Här för att aldrig stanna”, hittar man där ljudböcker finns eller på Youtube. Den finns också i sin helhet att laddas ner på mtrnordic.se, där finns det också mer att läsa om MTR:s hållbarhetsarbete.

Uppläsare

  • Josefin Andersson, Trafikinformatör MTR Tunnelbanan
  • Carina Castro, Tunneltågförare MTR Tunnelbanan
  • Rami Muhesed Al-Mudafar, Gruppchef Kundservice MTR Pendeltågen
  • Wakas Hussain, Uppdrag- och bemanningskoordinator MTR Facility Management
  • Catrin Lönneberg, Verksamhetsutvecklare Kvalitet & Hållbarhet MTR Nordic
  • Lovisa Alfredsson, Teknisk specialist och ingenjör MTR Tech
  • Henrik Dahlin, Vd MTR Nordic

 

Senast uppdaterad: 2022-06-30