Lokföraren Kirill och platschefen Lachezar medverkar i SVT

2023-02-15 16:23

Hör lokföraren Kirill Matitsyn och platschefen Lachezar Eldh berätta om MTR:s satsningar på att rekrytera och utbilda fler lokförare.

SVT på besök i Eskilstuna

Lokförarbristen i landet är stor och MTR arbetar intensivt för att fylla behovet. Det görs dels genom rekryteringar, dels genom att utbilda fler lokförare. Samarbetet med Yrkeshögskolan är ett exempel på vad MTR gör för att öka inflödet av lokförare. Den egna lokförarutbildningen är ett annat. MTR räknar med att sammanlagt cirka 180 personer kommer att gå någon av dessa lokförarutbildningar under 2023. Läs mer om utbildningen här.

 

SVT besökte nyligen MTR i Eskilstuna för att ställa frågor om dessa satsningar. Kirill Matitsyn är en av dem som gått MTR:s lokförarutbildning och kör nu Mälartåg sedan drygt ett år tillbaka.

– Jag är väldigt nöjd med mitt val att bli lokförare och brukar säga att det bästa jag har gjort var att hoppa av universitetet, säger han till SVT.

 

Till hösten planerar MTR att starta en lokförarutbildning i Eskilstuna i samarbete med Yrkeshögskolan. Utbildningen har sedan tidigare bara funnits i Stockholm.

– I Sörmland fanns inte utbildningen så strategiskt valde vi att lägga en i Eskilstuna, säger platschefen Lachezar Eldh.

 

Se inslagen i SVT här:

 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/hoppade-av-universitetet-blev-lokforare-istallet-det-basta-jag-gjort

 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/darfor-vill-mtr-starta-lokforarutbildning-i-eskilstuna

 https://www.svtplay.se/video/8YAv35Z/lokala-nyheter-sormland/idag-09-07?info=visa

Är du intresserad av att läsa mer om utbildningen? Här hittar du mer information om både utbildningen och om hur du ansöker.

https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/utbilda-dig-till-lokforare/

https://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/utbilda-dig-till-lokforare/ansokan/

Senast uppdaterad: 2023-02-22