Högt söktryck till MTRs lokförarutbildning

2017-05-31 11:40

Över 360 ansökningar har kommit in till MTRs nya yrkeshögskoleutbildning till lokförare som startar i höst. Det är långt över förväntan och nu ska elever väljas till de 30 platserna.

Förare i hytt på MTR Express (Foto: Viktor Fremling)

– Det är fantastiskt att vi har fått tolv sökande per plats till vår nya utbildning till lokförare. Det var långt över vad vi hoppades på till en helt ny kurs. Speciellt är det roligt att det sker i Stockholm eftersom det har varit svårare att locka sökande i storstadsregionerna, säger Chatrine Werkell, projektledare för MTRs yrkeshögskoleutbildning.

I mars 2016 fick MTR Nordic tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta en yrkeshögskoleutbildning (YH) för att utbilda 60 nya lokförare i Stockholm under 2017-2018. Till den första kursstarten hösten 2017 har MTR tagit emot 362 ansökningar till 30 platser. Det ger ett högt söktryck på drygt 12 sökande per plats. Senast den sista juni ska antagningsbeskeden skickas ut till de som har sökt.

Bristen på lokförare är stor och väntas öka i takt med stora pensionsavgångar och att allt fler väljer tåget både för gods och persontrafik. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser är behovet stort både på kort och lång sikt, inte minst i Stockholm som växer med ökande behov av transporter. I deras rapport Yrkeskompassen 2017 är lokförare den yrkeskår i transportsektorn som efter lastbilsförare kommer att vara mest eftertraktad.

– Vi vill bidra med vår kompetens till hela tågbranschen i Sverige och ta vår del av ansvaret för att det ska finnas tillräckligt med välutbildade lokförare i framtiden. Det är nära kopplat till vår vision om att vara en aktiv del i samhällsbygget genom att länka samman och utveckla hållbara samhällen, säger Peter Viinapuu, VD för MTR Nordic.

Chatrine Werkell anställdes i april 2017 som projektledare för MTRs Yrkeshögskoleutbildning. Hon kommer närmast från IHM där hon arbetade med deras Yrkeshögskoleutbildningar.

Mer information om utbildningen finns på MTRs webbplats:
http://www.mtrnordic.se/verksamheter/yrkeshogskola/

Senast uppdaterad: 2019-12-06