Välkommen till MTR Yrkeshögskola i Stockholm

MTR bedriver lokförarutbildning i Stockholm sedan 2017. Den första klassen examineras i juni 2018 och den andra i februari 2019.

Lokförarutbildning

Lokförarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning (YH) som bedrivs på heltid under 44 veckor och ger dig 220 yrkeshögskolepoäng. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. Utbildningen går på heltid och är studiemedelsberättigad.

Kursstarter

5 februari 2018 

Eventuellt hösten 2019

Sista ansökningsdatum
Ansökan till kursstarten i februari är stängd.

Ansökan
Läs mer om behörighetskrav och urvalsprocess nedan. 

Kontaktuppgifter
Kontakta oss gärna på följande e-postadress om du har frågor om utbildningen eller behöver studievägledning: yh@mtr.se

Senast uppdaterad: 2018-01-29