Forskare positiva till samverkansarbete i Rinkeby

2020-06-04 08:27

En ny rapport från Lunds universitet är positiv till samverkansarbetet Rinkeby. Rapporten påvisar att det metodiska tillvägagångssättet med gemensamt ansvarstagande, transparens och flera viktiga insatser från polis och övriga aktörer varit avgörande för att få bort den öppna droghandeln och för att Rinkeby tunnelbanestation åter skulle bli en trygg plats att vistas på.

Representanter från MTR och polisen samtalar i Rinkeby

Efter en stökig höst 2018 där hot, våld och narkotikaförsäljning förekom på och runt tunnelbanestationen i Rinkeby startades en samverkansgrupp med MTR, polisen, Trafikförvaltningen, kommun och lokala aktörer för att tillsammans identifiera utmaningar och arbeta med åtgärder för att öka tryggheten. Arbetet gav resultat. På kort tid lyckades samverkansgruppen förändra situationen i Rinkeby och det har sedan dess varit en lugnare miljö inte bara i tunnelbanan utan även i närområdet.

– Trygghetsarbetet är en viktig och självklar del för att skapa en säker kollektivtrafik. Vi kommer aldrig tillåta att vare sig medarbetare eller resenärer ska känna sig otrygga i kollektivtrafiken. För oss är samverkan och delat ansvar avgörande för att nå framgång och jag hoppas att vårt tillvägagångssätt ska sprida sig till fler aktörer och bli en självklar del av det trygghetsskapande arbetet, säger Thomas Ahlskog, Trygghetschef MTR Nordic.

Samverkan som gett resultat
Under vintern 2020 har forskare från Lunds universitet utvärderat insatserna i Rinkeby för att ta reda på om gruppens arbetsmodell varit framgångsrik, om de brottsförebyggande insatserna varit effektiva och om arbetet i området svarat mot målbilden - att säkerställa att Rinkeby tunnelbanestation åter blev en trygg plats att vistas på.

– Vi kan konstatera att det metodiska tillvägagångssättet med gemensamt ansvarstagande och transparens har varit avgörande för framgången och för att insatserna som följde fick avsedd effekt, säger Anna Sonander, Fil. Dr Universitetslektor vid Rättssociologiska institutionen på Lunds universitet och fortsätter:
– Vi såg tre övergripande framgångsfaktorer som centrala för samverkan; gruppsammansättning, fungerande kommunikation samt samverkansarbetet som en prioriterad aktivitet för de olika organisationerna. Men det fanns ytterligare en faktor som var avgörande, nämligen den att situationen i Rinkeby tunnelbanestation var så pass allvarlig att den var tvungen att lösas.

En tryggare station för både medarbetare och resenärer
Samverkansgruppen träffades löpande under flera månader för att tillsammans identifiera utmaningar och arbeta med åtgärder för att öka tryggheten och trivseln i området. Till grund för arbetet fanns BRÅ:s orsaksanalys.

– Resultatet av insatserna i Rinkeby är imponerande. Vi är glada att se att den modell som vi förespråkar fungerar i praktiken, men framförallt är vi glada för att de som arbetar och vistas på platsen nu kan göra det på samma sätt som på vilken annan station som helst, säger William Wikström, projektledare på Brottsförebyggande rådet.

Läs forskningsrapporten Rinkeby - en tunnelbanestation som alla andra här
Läs mer om MTR:s trygghetsarbete här
Läs mer om BRÅ här

Vad ska man göra om man upplever en situation som otrygg i kollektivtrafiken?
Om man är med om en otryggsituation ska man om möjligt ta kontakt med stationsvärdar, trygghetsvärdar, eller någon av de ordningsvakter som arbetar. Det går också alltid att ringa Trygghetscentralen som är öppen dygnet runt, året runt på nummer 020-120 25 25. Operatörerna, som tar emot ditt samtal, har tillgång till trygghetsresurser, trafikledare i kollektivtrafiken och polis och kan snabbt skicka personal dit det behövs.

Senast uppdaterad: 2020-06-04