Tryggt och säkert

Som operatör av tunnelbane- och pendeltågstrafiken i Stockholm är det avgörande att miljöerna är trygga för att verksamheten ska fungera. Men trygghetsfrågorna är komplexa och trygghetsbegreppet brett.

För oss är det avgörande att miljöerna är trygga för att verksamheten ska fungera. I det löpande trygghetsarbetet ligger fokus på att upprätthålla rena och snygga miljöer, synliggöra och utveckla de trygghetsresurser som finns, samt utbilda egen personal för att kunna bibehålla en trygg och säker kollektivtrafik.

MTR:s trygghetschef

 "Innebörden av vad resenärer och medarbetare upplever som tryggt eller otryggt kan variera. Det är tydligt att det finns skillnader i upplevelsen av trygghet vad gäller kön, vilka sträckor man reser och vilka tider på dygnet man rör sig i kollektivtrafiken. Trygghetsarbetet är otroligt viktigt för oss och vi arbetar aktivt med att påverka det som vi vet bidrar till att både resenärer och medarbetare får en bättre och tryggare miljö att vistas i."

Thomas Ahlskog, trygghetschef MTR Nordic.

Samverkan - ett nyckelbegrepp i trygghetsarbetet
I vårt proaktiva trygghetarbete försöker vi identifiera hur vi kan förbättra miljön runt stationerna. Detta görs bland annat genom att vi arrangerar trygghetsvandringar. Ett resultat av en sådan trygghetsvandring kan innebära att närmiljön ses över, att klotter saneras och att trasiga lampor och materiel byts ut och repareras. Allt i samverkan med de parter som verkar i området.

Vi medverkar även i andra samverkansprojekt och sedan 2012 har vi varit samarbetspart till stiftelsen Tryggare Sverige. Det gör att vi blir delaktiga i ett nätverk av aktörer med allt ifrån stat, kommun, näringsliv och ideella organisationer som alla har fokus på att samverka kring trygghetsrelaterade frågor. 

Senast uppdaterad: 2020-05-22