Små medel kan göra stor skillnad för Sveriges tågresenärer

2016-01-21 15:59

Det måste inte kosta miljarder eller ta åratal att åstadkomma märkbara förbättringar inom tågtrafiken, det visar rykande färsk rapport från MTR.  

Bild av punktlighetsrapporten 2016

Den samhällsekonomiska kostnaden av Sveriges förseningar i tågtrafiken har av Trafikverket uppskattats uppgå till cirka fem miljarder kronor årligen. En stor andel av detta går att härleda till Stockholmsregionen där ca åtta av tio tågresor startar eller slutar. Faktum är att bara pendeltågen i Stockholm utgör hälften av Sveriges alla tågresor.

MTR vill vara en konstruktiv aktör för att utveckla svensk järnväg och har i rapporten ”Det är på tiden” analyserat dagens störningar i tågtrafiken och vad som kan göras för att förbättra situationen.

-          MTR:s rapport uppskattar att förseningarna för tågtrafiken i Stockholmsområdet kan minska med 25 procent inom 12 månader om man vidtar vissa åtgärder, säger MTR Nordics VD Peter Viinapuu. Många av åtgärderna rör arbetssätt, ledarskap och styrning snarare än stora ekonomiska investeringar. Dessutom skulle utvecklade rutiner och arbetssätt inom Trafikverket, effektivare processer och konkreta branschsamarbeten kunna göra markant skillnad.

Tågoperatörerna spelar en avgörande roll för förbättrad järnväg

Infrastrukturen ger ungefär lika många förseningsminutrar som tågoperatörerna men står för endast 15 procent av händelserna jämfört med 60 procent för tågoperatörerna för tågtrafik i Stockholmsregionen.  MTR Express VD Johan Söör berättar:

-          Man kan som enskild tågoperatör göra stor skillnad. Bland annat genom att optimera sin produktionsplanering, investera i rätt fordon och underhåll och säkerställa effektiva rutiner vid just störningar. Ett konkret bevis för detta är MTR Express som sedan starten i mars 2015 genomgående har haft 11-12 procentenheters högre punktlighet än SJ:s snabbtåg på samma sträcka och dag. 

MTR:s förslag på insatser är kategoriserade i fem områden, se nedan:

  • Punktinsatser i infrastrukturen
  • Utvecklad styrning och utformning av Trafikverkets kontrakt med underhållsentreprenörer
  • Utökat ansvar för järnvägsföretagen att bidra till ett robust system
  • Samverkan med aktörer även utanför tågbranschen
  • Utvecklad ”performance management” för en mer kund- och resultatorienterad kultur i branschen

Klicka här för att ta del av hela rapporten. 

Senast uppdaterad: 2019-12-06