2020 - året med högst punktlighet och lägst koldioxidutsläpp

2021-06-30 07:20

2020 var ett annorlunda och utmanande år. Trots en pågående pandemi med nya restriktioner och krav på kollektivtrafiken går det att konstatera att MTR åter levererat en stabil produktion för samtliga trafikslag med historiska rekord gällande punktlighet för tunnelbana, pendeltåg och MTRX fjärrtåg. Dessutom har MTR, som första nordiska trafikoperatör anslutit sig till Science Based Targets Initiative och är därmed ett av 3 067 företag som är del av FN:s globala kampanj Race to Zero, för att öka klimatåtagandet inför klimatmötet COP-26.

Pendeltåg i grönska

För MTR handlar hållbarhet om mycket mer än att minska utsläpp och effektivisera energiförbrukning. Med en vision om att länka samman och utveckla hållbara samhällen där både människor och miljö mår bra är hållbarhetsarbetet kärnan i hela verksamheten.

– Den viktigast uppgiften har till pandemin tog fart varit att få fler att resa med den spårbundna kollektivtrafiken, men under 2020 blev uppdraget det motsatta för att bidra till att minska smittspridningen i samhället. Det har verkligen varit en utmaning utan motstycke, men vi har med gemensam kraft lyckats och dessutom har vi hållit i vårt hållbarhetsfokus, vilket är ett bevis på att vi aldrig kommer att låta vårt hållbarhetsarbete stanna av, säger Henrik Dahlin, vd MTR Nordic Group.

Tryggt och säkert resande
För att säkra en robust trafik för de som behövt resa kollektivt och för att minska risken för trängsel har MTR tillsammans med Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetat aktivt med att utöka andelen avgångar och andelen långa tåg. Samtidigt som det pågått ett arbete med att säkra upp rena och trygga miljöer för såväl resenärer som medarbetare. På MTRX har det införts ett system som möjliggör ett ledigt säte bredvid varje bokad sittplats, därtill har det införts fria avbokning av alla resor, gratis munskydd till alla resenärer, utökade städrutiner och förändrade serveringsrutiner.

Rekordpunktlighet i alla MTR:s verksamheter
MTR är Sveriges största tågbolag sett till antal resor. Varje dag görs 1,7 miljoner resor med tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg och siffran ökar från år till år. För att fler ska välja att resa kollektivt krävs en punktlig trafik, vilket i sin tur ställer krav på ett strukturerat arbete inom hela verksamheten. 2020 landade den totala punktligheten för tunnelbanan på hela 99 procent och för pendeltågen blev årspunktligheten 96 procent, vilket är hela 2,4 procentenheter bättre än 2019 års resultat. En mycket viktig beståndsdel för att lyckas med punktlighetsarbetet är ett bra fordonsunderhåll och en stabil fordonsutsättning, vilket underhållsbolaget MTR Tech visat prov på. Fordonsutsättningen för tunnelbanan var 99,5 procent och för pendeltågen 98,4 procent vilket är en ny högsta nivå.

Även MTRX fortsatte leverera en stabil trafik till alla de som reste på sträckan mellan Stockholm och Göteborg och var återigen punktligast av alla tåg- och flygbolag som trafikerar sträckan. För 2020 uppnåddes en rekordpunktlighet på 91 procent.

Minskade koldioxidutsläpp, överträffade mål och nya åtaganden
Under 2020 minskade MTR koldioxidavtrycket med hela 61,5 procent från basår 2018 och har därmed uppnått bolaget målsättning. För att öka ambitionen ytterligare och reducera koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalet har MTR som första nordiska trafikoperatör anslutit sig till Science Based Targets Initiative (SBTI). Ett nytt mål är nu satt för att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 40 procent från 2019. Som medlemmar i SBTI är MTR också ett av 3 067 företag som är del av FN:s globala kampanj Race to Zero för att öka klimatåtagandet inför klimatmötet COP-26.

Engagemang för ökad integration, mångfald och inkludering
Under 2020 gjordes ett arbete med att vidareutveckla MTR:s tillvägagångssätt för en så kallad inkluderade rekrytering, där den arbetssökandes, ålder, kön och namn döljs för rekryteraren. För att säkra upp kravställningar och arbeta i linje med målsättningarna om att få en jämn könsfördelning i alla bolagens ledningsgrupper och att 25 procent i stabsfunktionerna inklusive områdeschefer ska ha en internationell bakgrund* sköts all rekrytering numera inhouse.

– 2020 innebar en hel del utmaningar för världen och så även för oss. Även om vi lyckats överträffa våra målsättningar på många håll är det också så att flera av de planerade aktiviteterna vi hade som inte blev av eller som gjordes på ett nytt sätt. Med lärdom från 2020 samt med hänsyn till utmaningar som väntar runt hörnet, bortom pandemins uppochner-vända värld, fokuserar vi nu framåt. Vi kommer fortsätta det vi påbörjat – att växa hållbart, avslutar Henrik Dahlin, vd MTR Nordic Group.


Läs mer om MTR:s hållbarhetsarbete här.
Ladda ner 2020 års hållbarhetsredovisning här.

*Med internationell bakgrund menas att personen är utrikes född eller är inrikes född med två utrikes födda föräldrar.

Senast uppdaterad: 2021-06-30