Fordonsförvaltare

Tågbranschen är i ett spännande skede där tekniken och digitaliseringen snabbt går framåt. Om du som vi gillar att jobba med konkreta förbättringar som får stor påverkan både för människorna omkring oss och för en hållbar klimatutveckling, är du varmt välkommen till oss! Vi har tjänster som passar både nyutexaminerade ingenjörer och dig som har mycket erfarenhet.

Som Fordonsförvaltare på MTR Tech förväntas du säkerställa att fordonen förvaltas, utvecklas och underhålls ur ett långsiktigt LCC perspektiv så att funktion, prestanda och status upprätthålls under fordonens hela livslängd. Du har övergripande ansvar för förvaltningsplanen som innefattar planering, genomförande och uppföljning samt för att den kommuniceras till såväl interna som externa intressenter.

Huvudsakliga uppgifter är att:

  • Bevaka fordon och komponenters operativa prestanda, tillstånd och övriga viktiga aspekter samt initiera åtgärder där behov finns med fokus på kostnadseffektivitet och livscykelperspektiv.
  • Analysera fordonens driftsäkerhet, felutfall och underhållsbehov samt föreslå förbättringsåtgärder.
  • Initiera, leda och leverera teknikuppdrag.
  • Ansvar för fordonens konfiguration och den ändringshantering som rör fordonen och dess komponenter.
  • Samordna frågor som rör uppgraderingsprojekt, ombyggnader eller utredningar kopplat till fordonsflottan.
  • Ansvara för fordonens underhållsplan och upplägg i Maximo rörande all tillhörande ändringshantering.
  • Arbete med fordonsdokumentation.
  • Bevaka myndighetskrav och agera MTR Techs representant i samtalen med Trafikförvaltningen.
  • Bidra i arbetet med ständiga förbättringar, utveckla processer för förvaltning av tillgångar i enighet med krav och standarder så som ISO 55000.

Senast uppdaterad: 2022-11-15