Om MTR Tech

Visste du att du kan åka hela 4,5 resor tur och retur till månen med tunnelbanans C20-vagnar innan det uppstår ett fel som gör att vagnen måste tas ur trafik? Genom en hel del analys, hårt arbete, utveckling och ett genomgående fokus på resenären har vi lyckats tredubblat sträckan mellan just stoppande fel till 3,5 miljoner kilometer, eller 4,5 tur- och returresor till månen.

medarbetare från MTR Tech

Tunnelbaneuppdraget är omfattande och det är därför naturligt för oss att jobba mycket med att utveckla och optimera allt vi gör. Från materialförsörjning, driftsäkerhet och produktionsplanering till hur varje jobb kan utföras tidseffektivt och kvalitativt. Uppdraget har gett oss en bred kunskap och kompetens, men framförallt en förståelse för hur underhåll och trafikdrift samverkar och bildar en helhet som bidrar till resenärsnyttan. Det är någonting som genomsyrar hur vi jobbar i hela vår organisation.

Vår kärnverksamhet består framförallt av fordonsunderhåll, komponentarbeten och tyngre fordonsarbeten och ombyggnationer. Men vi arbetar också med hela bredden av komponentunderhåll.

Vi på MTR Tech har en teknisk kompetens som gör det möjligt att ta ett helhetsansvar i uppdragen, där en effektiv organisation för materialförsörjning och certifikat i svetsning är två viktiga faktorer . Vi är dessutom oberoende av fordonstillverkarna när det kommer till att göra utredningar och planer för underhåll, komponentrevisioner och inte minst vid upphandling av komponenter.

Arbeten som vi har utfört för andra spårtrafikaktörer har bland annat innefattat reparationer och upparbetning av komponenter, utvecklingar och moderniseringar och tekniktjänster. Vår personal har lång erfarenhet av tekniken kring spårbundna fordon och utbildas fortlöpande för att kunna leverera tjänster av högsta kvalitet.

Senast uppdaterad: 2019-11-12