Trafik

MTR är verksamma inom både spår- och järnväg idag, med avtal för upphandlad trafik för både Stockholms tunnelbana och  Mälartåg. Vi driver även vår egna kommersiella linje med snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg, MTRX.

Vy över Stockholm

Service i världsklass, säkerhet och punktlighet har under de senaste åren drivit oss till att utmana i branschen i ambition att möjliggöra ett hållbart resande. 

Under resan har vi arbetat fokuserat med att förnya upplevelsen av tågbranschen och bidragit till att öka antalet resenärer på tunnelbanan och på sträckan mellan Göteborg och Stockholm med MTRX.

För att lyckas med vårt uppdrag har vi fokuserat på att leverera en trafik som  är punktlig, tillgänglig och säker. Därtill har vi satsat mycket på att utveckla vår kundserviceorganisation och arbetat hårt för att säkra rena och trygga miljöer.  

Senast uppdaterad: 2024-03-02