Frågor och svar filmtillstånd

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi brukar få kring film- och fototillstånd.

Kan privatpersoner söka om tillstånd?
Ja, absolut. Vi får till exempel många förfrågningar från studenter och som vill göra skolprojekt och examensarbeten. Om det bara handlar om bilder för privat bruk kostar det som regel ingenting men man måste hålla sig till reglerna för film och foto i tunnelbanan och pendeltågen. Som privatperson måste man även följa ordningsregler.

Kostar det pengar?
Alla bedömningar för utfärdande av film och fototillstånd görs med säkerhetsaspekterna i främsta fokus. Om vi får extra kostnader så måste vi täcka dessa. Ibland behöver vi anlita extra personal som ledsagar och det kostar förstås pengar. Vid större produktioner måste vi kanske koppla ur elen, anlita externa entreprenörer, koppla ur brandlarmet, anlita en tillsyningsman med speciell järnvägskompetens och så vidare – vilket är förenat med kostnader. Vill teamet ha tillgång till tunnlar och depåmiljö kostar det också extra. För mindre produktioner som inte kräver ledsagning utgår en kostnad för ett film/fototillstånd för en halv- eller heldag.

Vad kostar det då?
Ett litet tillstånd (team under 8 pers, 1-2 timmar) går normalt på ca 7000 – 8000 kr. Riktigt stora produktioner (1-3 dagar, hyra av tåg, team över 20 pers) kan kosta över 100 000 kr.

Varför tar det två veckor att få ett tillstånd?
Ansökningarna behandlas så fort som möjligt i den ordning de kommer in till oss. Eftersom vi får in väldigt många ansökningar, som alla måste gås igenom noga och följas upp, så tar hela processen oftast ett par veckor. För produktioner som kräver ledsagning är två veckors framförhållning ett minimum för schemaläggning av personal, vilket har en ledtid.

Det är ju ofta nyhetsinslag om er verksamhet – hur kan de få tillstånd så fort?
För nyhetsmedia gäller särskilda regler. Film- och fototillstånd som behandlas här gäller till exempel produktionsbolag som ska filma för reklamfilmer, dokumentärer eller långfilmer, eller kanske fotografer som ska ta reklambilder eller har andra fotouppdrag.

Får alla tillstånd som söker?
Vi säger sällan nej till förfrågningar men många kan avstå när de ser kostnaden. När det kommer in en ansökan tittar vi på den utifrån de regler och lagar som vi har att följa. Är det något som dessutom är helt orimligt avslår vi det, likaså om det på något sätt riskerar säkerheten för våra resenärer. Vi är också noga med att fråga efter syftet och var filmen ska visas, och kan avslå ansökan om det är fråga om en produktion och ett sammanhang där det vore olämpligt för MTR att förekomma. Ett exempel på det är en förfrågan som kom in gällande en reklamfilm, där man önskade fotografera skateboardåkare i stationsmiljön. Eftersom det av säkerhetsskäl inte är tillåtet att åka skateboard på plattformarna var det heller inte lämpligt att utfärda filmtillstånd.

Måste man ha tillstånd för all slags fotografering?
Det behövs tillstånd för all typ av fotografering i tunnelbanan som inte är av privat karaktär. Om du tar en selfie med en kompis behöver ni inte ansöka om tillstånd men alla produktioner som föregås av någon form av planering bör ansöka om tillstånd, om inte annat i rådgivande syfte för att inte riskera något säkerhetsmässigt.

Vad ska man tänka på när man skickar in en ansökan om filmtillstånd?
Det finns framförallt fyra faktorer att ta ställning till: pengarna, reglerna, tidsfaktorn och säkerheten. Tänk på framförhållningen, generellt tar det två veckor för oss att planera. Ju fler detaljer vi får om filmen t ex handling, deltagare, utrustning, inspelningsplats/er m.m. ju bättre går det för oss att handlägga. Ju mer tid och information vi kan få, desto större chans finns att få tillstånd.

Senast uppdaterad: 2024-03-02