Vi leder MTR

I vår svenska koncernledningen ingår samtliga vd:ar för våra sju bolag samt representanter för funktioner såsom finans, affärsutveckling, HR, kommunikation, IT och verksamhetsutveckling samt säkerhet. MTR Nordic är det svenska moderbolaget och leds av Caroline Åstrand i rollen som vd och svensk koncernchef.

Caroline Åstrand vd MTR Nordic

Oliver Bratton vd MTR Tunnelbanan

Anders Gustafsson vd MTR Mälartåg MTR Tech

Lena Herrman MTR Pendeltågen vd

 

STYRELSE

Styrelseordförande

Caroline Åstrand

Styrelseledamot

Lena Herrmann

Erik Hellners

Daniel Ortner

Fredrik Damm

Sandra Altamirano Celis

Tony Moros

Styrelsesuppleant

Soraya Restrepo Suarez

 

Senast uppdaterad: 2023-12-19