Vi leder MTR

I vår svenska koncernledningen ingår samtliga vd:ar för våra sju bolag samt representanter för funktioner såsom finans, affärsutveckling, HR, kommunikation, IT och verksamhetsutveckling samt säkerhet.

 

 

STYRELSE

Styrelseordförande

Henrik Dahlin

Styrelseledamot

Caroline Åstrand

Erik Hellners

Daniel Ortner

Fredrik Damm

Sandra Altamirano Celis

Tony Moros

Styrelsesuppleant

Soraya Restrepo Suarez

 

Senast uppdaterad: 2023-03-02