”Viktigast för tryggheten är att inte känna sig ensam”

2022-06-03 10:00

Den som är ytterst ansvarig för att alla resenärer ska känna sig trygga i kollektivtrafiken i Stockholmsområdet är Karl Forsberg som arbetar som trygghetschef på MTR. Han driver flera olika projekt som alla syftar till att öka tryggheten.

Karl Forsberg

I dag medverkar Karl Forsberg på Järvaveckan för att berätta mer om det arbete som MTR gör för att öka trygghet i kollektivtrafiken.  

En av de frågor som är mest i fokus är kvinnors trygghet och här samarbetar MTR med SL och med andra organisationer om att göra kollektivtrafiken till en trygg plats.  

”En av de viktigaste sakerna för att känna sig trygg är att inte vara ensam under resan. Ofta upplevs därför stationerna och biljetthallen som en trygg plats, eftersom det finns personal där. Vi satsar därför på att öka vår personals synlighet på alla platser i till exempel tunnelbanan”, säger Karl Forsberg. 

”På längre sikt fortsätter vi vårt arbete med platssamverkan tillsammans med andra lokala aktörer för att tillsammans skapa en tryggare miljö både på och runt omkring stationerna.” 

Vad skulle du göra om du hade obegränsat med resurser för att öka tryggheten för resenärer under kvällar och nätter? 

”En sak som inte kan köpas för pengar är det stora engagemang som finns hos våra medarbetare för att göra det här jobbet. Några exempel är stationscheferna Fawwaz Asad i Rinkeby och Madonna Reinel i Hässelby gård som varit avgörande för att stoppa och vända negativa utvecklingar i de områden som de arbetar i”, säger Karl Forsberg. 

”Men en konkret sak som jag tror mycket på i framtiden är att använda tekniken bättre för att öka tryggheten. Mobilen är redan i dag mycket viktig för att känna sig trygg, både för att kunna kommunicera och för att verka upptagen och inte väcka uppmärksamhet. Kanske kan vi använda funktioner för att hitta sätt att ta sällskap med andra resenärer som befinner sig i närheten? Att ha sällskap av andra och inte känna sig ensam är som sagt en av de allra viktigaste sakerna.” 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-06-03