Vi har flyttat!

2024-01-11 10:56

Från och med årsskiftet har MTR Nordic Group flyttat huvudkontoret till Hälsingegatan 49 i Vasastan.

kontor

Vårt nya kontor i den så kallade Mineralvattenfabriken i Vasastan har en stark hållbarhetsprofil. Här hade Apotekarnes sin mineralvattenfabrik under tidigt 1900-tal, och den vackra industribyggnaden har varsamt omvandlats till att omfamna de kontorsverksamheter huset inhyser idag. Byggnaden är Breeam-certifierad* och har därför en stark hållbarhetsprofil och goda förutsättningar för att erbjuda energieffektiva lösningar. 

Nya arbetssätt, en ännu mer vässad hållbarhetsprofil och läget nära både tunnelbana och pendeltåg. Det var tre av huvudspåren vid flytten av vårt huvudkontor. I våra nya lokaler på Hälsingegatan 49 har vi funktionella utrymmen för en säker, kreativ och trivsam arbetsmiljö som underlättar vardagen för våra medarbetare och ger goda förutsättningar till hybridmöten, distansarbete och fysiska möten. 

Det nya huvudkontoret finns på besöksadress Hälsingegatan 49 – välkommen förbi på en kaffe! 

*Breeam-certifiering är en hållbarhetscertifiering där man tittar på en rad faktorer som påverkar fastighetens hållbarhetsprofil. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Läs mer här 

Senast uppdaterad: 2024-01-11