MTR nominerat till Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014

2014-10-16 15:31

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, meddelade den 15 oktober 2014 att MTR Stockholm är ett av tre företag som är nominerat till Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

 - Utmärkelsen är Sveriges mest prestigefyllda hedersbetygelse för framgångsrikt kvalitetsarbete inom företag och organisationer. Det är en stor ära och en fantastisk bekräftelse på MTR:s kvalitetsarbete att vara en av de tre nominerade, säger Marie Hagberg, kvalitets och miljödirektör MTR. 

De tre nominerade är MTR Stockholm, Byleskolan i Täby och Nettbuss. Vinnaren offentliggörs den 4 december i år och utmärkelsen delas sedan ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid en särskild ceremoni i början av 2015.

Utmärkelsen har delats ut av SIQ årligen sedan 1992. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som har uppdraget att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. Bakom SIQ står svenska staten (via Tillväxtverket) samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Här hittar du mer information om SIQ.

Här hittar du mer information om Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Senast uppdaterad: 2019-12-06