MTR vill trygga tunnelbanans närområde

2014-11-12 14:27

MTR arbetar tillsammans med SL för en trygg och säker tunnelbana, tillgänglig för alla. Under oktober och november har trygghetsvandringar genomförts på stationer längs Blå linje mot Hjulsta. Den 11 november kom turen till Rissne. Uppslutningen var stor och den två timmar långa vandringen kokade ner i många bra utvecklingspunkter på Tryggare Sveriges bruttolista. 

Bild från trygghetsvandring i Rissne

MTR har låtit utföra undersökningar bland resenärerna som visar att man inne i tunnelbanan känner sig relativt säker men att närområdet kring tunnelbanan kan kännas otryggt och har därför initierat trygghetsvandringar.

MTR vill tillsammans med SL, Tryggare Sverige, polisen, lokala politiker och frivilliga i områdena bidra till att skapa en trygg kollektivtrafik hela vägen från ytterdörren till tunnelbanan och tillbaka igen.

-          I samarbetet med Tryggare Sverige får vi igång en viktig dialog med och mellan ansvariga politiker inom Stockholms olika områden, folk som bor i de aktuella områdena, polisen, trygghetsorganisationer, SL och oss själva – så att vi tillsammans ska kunna hitta nycklar för att öka trygghetskänslan i och kring tunnelbanan, säger Roger Eriksson, trygghetschef MTR.

Behovet av trygghetshöjande åtgärder finns i de allra flesta områdena kring tunnelbanan. Under hösten 2014 har fokus för trygghetsvandringarna legat på tunnelbanans blå linje mot Hjulsta och den 11 november kom turen till Rissne. Förutom representanter från MTR, Tryggare Sverige, polisen och SL kom också lokala politiker, representanter från Sundbybergs stad, fältarbetare, boende i området och den största fastighetsägaren. Tillsammans diskuterades vad som höjer trygghetskänslan i ett område. Själva vandringen fokuserade på fyra huvudfrågor och hur man kan utveckla dessa för att uppnå en högre trygghetskänsla.

  1. Belysning: Anpassad belysning vid och vid sidan av gångvägar, på husväggar och kanske också upplysta träd och buskar – det är exempel på åtgärder som skapar trygghet. Det man ser känns ofta mindre hotfullt.
  2. Mix av funktioner: Ett område med mycket kontor och litet serviceutbud blir tomt på natten. En mix av bostäder, serviceidkare och kontor ökar tryggheten i ett område.
  3. Skalskydd: Kameror, okrossbara fönster, inte alltför synliga galler och larm – det är åtgärder som kan hjälpa att trygga lokaler.
  4. Förvaltning: Välskötta områden där grönområden tas omhand, klotter saneras och trasiga lampor byts ut är viktiga delar i att skapa trygghet och trivsel.

Samtalen mynnade ut i en bruttolista med åtgärder som behöver extra fokus.

-          Då Sundbybergs stad har ett antal stationer utmed blå linjen ser MTR fram emot att få presentera det slutgiltiga materialet för ledningen i Sundbybergs stad tillsammans med Tryggare Sverige, SL och övriga samverkansgrupper samt skapa en adekvat handlingsplan för de områden vi har gemensamt. Vi har ett gemensamt intresse av att skapa en tryggare resa för våra resenärer och invånare i berörda områden, säger Roger Eriksson. 

Senast uppdaterad: 2019-12-06