Tryggheten i fokus vid seminarium i Fittja

2024-02-15 10:18

Hur bygger vi ett tryggare Stockholm i ljuset av fler skjutningar och sprängningar? Och hur kan vi samverka mer med näringslivet, polisen och myndigheter? Det var några frågor som diskuterades på halvdagsseminariet ”Ett tryggare Stockholm” som arrangerades av MTR, Länsstyrelsen i Stockholm och Botkyrka kommun

deltagare vid seminarium

”Trygghetsfrågorna är helt centrala för MTR. Vi arbetar aktivt internt men också genom samverkan med polis, Trafikförvaltningen och andra intressenter för att se till så att resenären får en trygg resa”, säger Caroline Åstrand, VD på MTR.

Under 2023 nådde antalet skjutningar och sprängningar i Stockholm nya nivåer och det innebar också en omfattande medierapportering. Bilden av ett otryggt Stockholm spred sig och påverkade oss alla – och inte sällan hamnade kollektivtrafiken i fokus när brottet hade anknytning till centrummiljö där det finns busstationer eller tunnelbana.

MTR tog under år 2023 kontakt med Länsstyrelsen och Botkyrka kommun - som vi samarbetat mycket med under många år - och enades om att det vore värdefullt att arrangera ett seminarium där vi utbytte erfarenheter och lärdomar tillsammans med näringsliv, BRÅ och andra aktörer i framförallt Stockholms län.

”MTR har ju verksamhet i stora delar av länet genom både tunnelbana och pendeltåg och därför är det kul att vi nu fördjupar vårt samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner genom detta seminarium”, säger Jonas Persson, MTR:s trygghetschef.

På ”Ett tryggare Stockholm” deltog också medarbetare från Företagarna, Livsmedelshandlarna, Stockholms handelskammare och olika fastighetsbolag för att diskutera vilken betydelse trygghets- och säkerhetsfrågorna spelar för näringslivets etablering och verksamhet på en plats.

”Tar man Fittja som exempel så finns det i centrum inga kedjor eller kända varumärken. Det är en varningssignal när det saknas välkända aktörer. Med ett Hemköp eller Ica i centrum skulle tryggheten öka, men då måste man kunna garantera att verksamheten kan bedrivas utan risk för hot om våld mot personalen och svinn från butiken. Där är vi inte idag”, säger Pär Bygdeson, VD för Livsmedelshandlarna.

Se hela programmet här:

Hur skapar vi ett tryggare Stockholm? | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Senast uppdaterad: 2024-02-15