Pendeltågen: MTR och Trafikförvaltningen ingår temporärt avtal

2016-04-13 14:12

Den 12 april har MTR och Stockholms läns landstings trafikförvaltning ingått ett temporärt avtal för pendeltågsverksamheten i Stockholm. Avtalet ska säkerställa att resenärerna inte står utan den samhällskritiska pendeltågstrafiken i december 2016, då nuvarande avtal går ut.

Commuter train at station
Foto: AB SL/Linn Berglund

I december 2015 stod det klart att MTR vunnit upphandlingen av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen. SJ, vars anbud kom tvåa i upphandlingen, begärde därefter överprövning av beslutet, en process som i dagsläget inte är avgjord och vars varaktighet inte kan förutses. För att resenärerna inte ska drabbas av den juridiska processen har trafikförvaltningen genomfört en så kallad direktupphandling med MTR och ett temporärt avtal har ingåtts mellan parterna. Det temporära avtalet är i grunden samma avtal som det avtal som tilldelats MTR i den tidigare upphandlingen men med en kortare avtalstid.

Läs SL:s pressmeddelande här.

Senast uppdaterad: 2019-12-06