MTR Nordic förvärvar Mantenas andel i TBT

2016-01-25 10:01

MTR köper norskägda Mantenas andel (50 procent) av TBT Stockholm AB. Förvärvet offentliggörs idag efter att styrelserna i NSB och Mantena sagt ja till uppgörelsen och är ytterligare ett steg i MTR:s långsiktiga satsning på den nordiska marknaden.

bild från depå

Tunnelbaneteknik Stockholm AB (TBT) startade som ett joint venture mellan MTR och Mantena i samband med att MTR tog över driften av Stockholms tunnelbana i november 2009.  

-          Med helägarskapet skapas bättre förutsättningar för att utveckla den befintliga verksamheten med fokus på fordonsunderhåll för tunnelbanan. På sikt är förstås ambitionen att även identifiera nya affärer där vi nu med full utväxling kan dra nytta av våra globala erfarenheter inom fordonsunderhåll, säger Peter Viinapuu, VD MTR Nordic.

Formellt verkställs köpet efter att Konkurrensverket granskat uppköpet enligt ordinarie rutiner för bolagsförvärv och i samband med ägarskiftet sker även en namnändring till MTR Tech.

-          Med en stark och närvarande ägare underlättas en fortsatt utveckling av tunnelbanans underhåll, men även för nya affärer, säger Johan Oscarsson, VD i TBT, tillika i det nya bolaget MTR Tech.

Samtliga ca 400 medarbetare inom TBT bibehåller sin anställning i MTR Tech.

MTR Nordic är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation. Inom MTR Nordic finns följande verksamheter:

  • Drift av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Under 2015 förlängdes avtalet till 2023, vilket ger en kontraktslängd på 14 år. 330 miljoner resor görs årligen med tunnelbanan och kontraktet omfattar ca 2,8 mdr kronor/år.
  • Fordonsunderhåll för tunnelbanan inom det nybildade bolaget MTR Tech. Underhållet ingår i MTR:s avtal med SL avseende tunnelbanedriften.
  • Snabbtågsverksamhet på sträckan Stockholm-Göteborg under varumärket MTR Express. Verksamheten startade i mars 2015 och har en högre punktlighet än andra snabbtåg på sträckan och en kundnöjdhet på 92 procent. 
  • I december 2015 vann MTR uppdraget från SL att driva pendeltågsverksamheten från december 2016 och minst 10 år framåt. Pendeltågen har årligen 87 miljoner resenärer och kontraktet är värt ca 2 mdr kronor/år.

Fotnot: Mantena är ett 100-procentigt dotterbolag till NSB AS, norska statens järnvägsbolag.

Senast uppdaterad: 2019-12-06