Tågbranschen blöder – regeringen måste agera

2020-10-29 09:04

”Tågbranschen blöder – regeringen måste agera” är rubriken på den debattartikel som Joakim Sundh tf vd på MTRX idag skriver under tillsammans med Claes Scheibe vd på Hector Rail på Altinget debatt idag.

MTRX

Bakgrunden till artikeln är att tågföretagen drabbats extremt hårt av de restriktioner och riktlinjer som har implementerats i samband med pandemin – när rekommendationen är att inte resa slår det med stor kraft mot tågföretagens intäkter. Folkhälsomyndighetens restriktioner ledde under våren till att nästan 90 procent av fjärrtågsresenärerna försvann. Om det ska finnas en tågbransch med konkurrens kvar efter pandemin måste regeringen ta sitt ansvar. Vi vill därför att regeringen:

  1. Omfördela det statliga bidraget till statligt ägda Green Cargo om 1,4 miljarder kronor till att gälla alla godsoperatörer för att snabbt digitalisera och effektivisera hela branschen. 

  1. En EU-lagstiftning som trädde i kraft den 13 oktober i år ger medlemsstaterna möjlighet att reducera eller helt slopa banavgifter under en begränsad tid. Regeringen bör utnyttja denna möjlighet eftersom det skulle innebära kostnadslättnader för tågföretagen. 

  1. Remisstiden för regeringens utredning om ett nationellt biljettsystem avslutades den 16 oktober. I regeringens utredning har det påvisats att ett öppnande av statens bokningsplattform sj.se för alla operatörer skulle förenkla för resenären att välja tåget. Redan i dag säljs de flesta, men inte alla, operatörers biljetter på plattformen. Ett öppnande av plattformen skulle ta bort konkurrenshinder och skapa konkurrensneutrala villkor för tågbolag. Regeringen bör därför öppna sj.se för samtliga tågoperatörer. 

Läs hela debattartikeln här

Senast uppdaterad: 2020-10-29