Stort intresse för MTR:s yrkeshögskoleutbildningar

2019-07-04 16:20

Den 29 januari kom beskedet att MTR återigen fått möjlighet att starta en lokförarutbildning och dessutom introducera en helt ny utbildning för tågtekniker. Intresset för yrkeshögskoleutbildningarna har varit stort – över 600 ansökningar har kommit in för de bägge utbildningarna.

Kollage med lokförare och tågtekniker

– Vi är smått överväldigade över alla de ansökningar vi fått in. Det är tydligt att det finns ett intresse för att utbilda sig både till lokförare och tågtekniker och det är något som vi på MTR glada för, säger Ulrika Bernmar, utbildningschef på MTR.

I en hållbar samhällsutveckling är spårburen trafik en av framgångsfaktorerna och genom att utbilda fler lokförare och tågtekniker vill MTR bidra till att säkra tillväxten för branschen i stort. Till hösten kommer närmre 60 elever att påbörja sina karriärer i tågbranschen genom att utbilda sig på MTR:s yrkeshögskola i Stockholm.

En bransch i utveckling
Av de dryga 600 ansökningar som kommit in har 429 personer sökt lokförarutbildningen. Av dem är 21 procent kvinnor. Andelen kvinnor som sökt tågteknikerutbildningen är 10 procent. 45 procent av de sökande till lokförarutbildningen är mellan 19–29 år, därefter är det en jämn fördelning mellan sökandena i åldersgrupperna 29–39 år och de som är över 39 år. För tågteknikerutbildningen är majoriteten av de sökande födda på 80-talet, det vill säga i åldrarna 29–39 år.

– Att lokförarutbildningen var populär visste vi, eftersom vi redan 2017 fick möjlighet att börja utbilda lokförare. Och att vi lyckats tilltala kvinnliga sökanden, även om majoriteten är män, ser vi positivt på eftersom vi är övertygade om att jämlikhet och mångfald bidrar till vår och branschens utveckling, Ulrika Bernmar, utbildningschef på MTR.

– Sedan kan vi inte vara annat än glada för att vi fått så fin respons gällande tågteknikerutbildningen och ser verkligen fram emot att få starta upp den första yrkeshögskolan i Stockholm för detta bristyrke, säger Camilla Rost, utbildningsledare YH tågtekniker.

Lokförarutbildningen startar den 19 augusti 2019.
Tågteknikerutbildningen startar den 30 september. Utbildningen har öppet för sena anmälningar. För mer information besök våra YH-sidor.

Senast uppdaterad: 2019-12-06