MTR med och bygger Stockholms nya linbanenät

2016-04-01 07:50

Nu är det klart: MTR kommer att vara med och bygga och driva det nya linbanenätet i Stockholm. Första etappen av Stockholms Linbana – eller Vajern som arbetsnamnet varit – väntas stå färdig 2023, med byggstart redan 2017.

Skylt linbana

Stockholms Linbana kommer att vara en fullvärdig del av Stockholms kollektivtrafik och MTR kommer att vara med och bygga den. Första etappen kommer att sträcka sig från Globen, genom Södermalm och via Djurgården ut till det nya Värtaområdet och Norra Djurgårdsstaden, allt för att avlasta innerstaden på trafik, underlätta förtätningen av staden och knyta ihop stadsdelar som separeras av vatten. Såhär beskriver MTR Nordics VD Peter Viinapuu projektet:

-          Det här är ett perfekt sätt att binda ihop Stockholm, där avstånden är långa på grund av vattenbarriärerna. Med linbanan kan vi på ett smidigt sätt överbrygga detta hinder och vi kan minska restiden avsevärt. Dessutom ger det bra möjligheter att se vår vackra huvudstad på ett helt nytt sätt och pelarna ger möjlighet till spännande boenden och kontor.

Genom att lyfta kollektivtrafiken upp i luften och på knutpunkterna integrera bostäder och kontor i pelarna – så kallade ”pillar nests” – så kommer infrastruktur, jobb och bostäder att kunna växa synkroniserat. Lösningen har inspirerats av linbaneprojektet i Kuala Lumpur, där de första boende och företagen redan har flyttat in i de futuristiska pelarna.

-          Stockholm växer och vi vill göra vårt till för att främja den utvecklingen. Vi har från Hongkong god erfarenhet av att ha linbanan som en integrerad del av kollektivtrafiksystemet och det känns otroligt kul att nu få lägga grunden för detta bokstavligen banbrytande projekt även i Sverige, säger Peter Viinapuu.

Vajerns sträckning väntas stå helt klar 2023. De sista ”pillar nestsen” i Värtaområdet väntas dock dröja ytterligare några år och kommer stå klara först 2031.

Klicka här för mer information om Stockholms nya linbanenät.

Senast uppdaterad: 2019-12-06